Vad anser göteborgarna om reformen 2011 då antalet stadsdelsnämnder minskade från 21 till 10?

Förvaltningshögskolan har fått kommunens uppdrag att forska i ämnet. Pris: 1 087 400 kronor.

Den 31 oktober ska slutrapporten vara klar. En delrapport kommer i juni.

Ämnet avhandlades redan i SOM-institutets bok Brytningstider i fjol. Där skriver forskaren David Karlsson att göteborgarna blivit mindre nöjda med stadsdelsnämndernas service, med demokratin i kommunen och med möjligheter att påverka politiska beslut i den egna stadsdelen.

Göteborgs politiker har däremot inte blivit mindre nöjda med demokratin.

 

 

Föregående

Västlänken skall undersökas av granskningskommission

Nästa

Kommunala bolag fastnade i revisorsfälla