torsdag, februari 2 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Vad anser göteborgarna om reformen 2011 då antalet stadsdelsnämnder minskade från 21 till 10?

Förvaltningshögskolan har fått kommunens uppdrag att forska i ämnet. Pris: 1 087 400 kronor.

Den 31 oktober ska slutrapporten vara klar. En delrapport kommer i juni.

Ämnet avhandlades redan i SOM-institutets bok Brytningstider i fjol. Där skriver forskaren David Karlsson att göteborgarna blivit mindre nöjda med stadsdelsnämndernas service, med demokratin i kommunen och med möjligheter att påverka politiska beslut i den egna stadsdelen.

Göteborgs politiker har däremot inte blivit mindre nöjda med demokratin.

 

 

Previous

Västlänken skall undersökas av granskningskommission

Next

Kommunala bolag fastnade i revisorsfälla

About Author

Börje Andersson

Politiskt intresserad sportfåne och pensionerad journalist.

Check Also