Vägvalet banade vägen, men utan GT:s kampanj med 46 000 underskrifter hade det inte blivit Nej till trängselskatt.

Det konstaterade statsvetaren och professor emeritus Folke Johansson, när han inför trettiotalet seniorjournalister talade om konsekvenserna av folkomröstningen. Resultatet hösten 2014 blev att en majoritet sade Nej till trängselskatt. I stora drag röstade unga högutbildade Ja, medan äldre lågutbildade röstade Nej.

Beslutet om trängselskatt fattades främst för att Göteborg skulle få in statliga pengar till Västsvenska paketeT.

– Politikerna trodde nog i vanlig ordning att göteborgarna skulle acceptera den i efterhand, även om beslutet var negativt. Så blev det i Oslo och även i London efter en del förändringar, sade Folke Johansson.

Politikerna trodde att Göteborgarna skulle säga Ja till trängselskatten och blev därför förvånade över resultatet.
-Politikerna var nog så säkra att de inte trodde något kampanjarbete behövdes. Däremot spelade Martin Wannholts (M) debattartiklar om Västlänken roll, gissade Folke Johansson.

För att dra in pengar

Han är också övertygad om att namnet trängselskatt spelade stor roll. Stockholm införde trängselskatt för att minska trängseln. I Göteborg infördes den för att dra in pengar.

– Om man bytt namn till avgift för infrastruktur kanske motståndet blivit mindre. Nu blev det förvirrat. Kanske hade det också gått att dela på trängselskatten och västsvenska paketet.

Istället låste sig politikerna fast vid masten och hävdade att det inte gick att dela.

Folke Johansson är ganska övertygad om att frågan kommer att dö ut på sikt. Det brukar sådana frågor göra i Sverige,

– I Frankrike hade det blivit helt annorlunda. Där drar bönder ut med sina traktorer på motorvägarna jämt.

De svenska rådgivande folkomröstningarna är antagligen unika i Europa. Folke Johansson kunde inte erinra sig något annat land. I de flesta andra europeiska länder är folkomröstningar beslutande. Han tror ändå inte att göteborgarna kände sig lurade. De visste nog.

Han tror dock att trenden går mot fler folkomröstningar. Två skäl är att det finns en valorganisation i gång, som går att använda. Det andra argumentet är att valdeltagandet blir högre, när folkomröstningar genomförs i hop med vanliga val.

Föregående

Göteborgs kommun lät barnkoloni förfalla

Nästa

Vägvalet förlorade överklagande om budget