I flera år har en av Göteborgs gamla barnkolonier stått tom och förfallit i brist på underhåll – vilket hamnat på skattebetalarnas nota.

Nu ska fastigheten säljas. 

Tillsammans med flera andra fastigheter  som kostat staden pengar.

Vad sägs om en gammal barnkoloni på 463 kvadratmeter och en tomt om 29 600 kvadrat vid havet i Uddevalla?

Göteborgs stad köpte den 1938 av Götaverkens verkstadsklubb. Den användes som barnkoloni fram till 1999.  Därefter användes fastigheten för rehabilitering några år men har stått tom sedan 2006 (!).

Det har enligt fastighetskontoret kostat skattebetalarna 29 000 kronor om året att hålla huset tomt. Vad det kostat i form av värdeminskning på grund av förfall och bristande underhåll under i vart fall åtta år är oklart. Klart är att fastigheten är i stort behov av renovering.

På samma sätt är det med ett före detta behandlingshem vid sjön Antens västra strand i Alingsås kommun. Kåken har stått tom sedan 2010 och kostat 438 000 om året.

Fastigheten omfattar 7 173 kvadrat med byggnader på 410 kvadrat. Den köptes 1969 och har alltså använts fram till 2010.

Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19, Alingsås kommun
Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19, Alingsås komm

Också den var aktuell för försäljning för två och ett halvt år sedan men kommunstyrelsens majoritet ville utreda om den inte istället skulle kunna användas i ett arbetslöshetsprojekt för ungdomar med stöd av Europeiska Socialfonden. Ungdomarna skulle rusta upp fastigheterna.

Slutsatserna av två och ett halvt års utredningsarbete:

  • Byggnaden ligger för långt från Göteborg utan bra kollektivtrafik.
  • Kostnaden för upprustningen skulle uppgå till mer än det dubbla mot normalt.
  • Samverkan från flera aktörer skulle kräva långa och komplicerade planeringsprocesser.
  • Huvudman för projektet liksom finansiering saknas.
  •  Vad byggnaden skulle kunna användas till efter renoveringen är oklart.

 De tomma fastigheterna är två  av totalt 61 fastigheter som Göteborgs stad äger i elva andra kommuner. 21 av fastigheterna är bebyggda. Totalt omfattar fastigheterna 410 hektar. Bland andra Lackarebäcks vattenverk i Mölndal och naturreservaten Delsjön, Änggårdsbergen, Sandsjöbacka och Vättlefjäll.

Andra fastigheter som kommunen nu vill sälja:

Thamstorp 1:17, Grästorps kommun
Thamstorp 1:17, Grästorps kommun

Thamstorp i Grästorps kommun som köptes 1927 för rehabilitering av patienter inom Göteborgs sjukvård. Under en period fram till 1995 nyttjades anläggningen av psykiatrikliniken vid östra sjukhuset för rehabilitering inom missbruksvården. I dag hyrs ut anläggningen ut till en privat behandlings- och rehabiliteringsverksamhet.

Fastigheten omfattar totalt drygt 54 000 kvadratmeter byggnaderna omkring 2 000 kvadrat.

En fastighet i Orust kommun som köptes 1967 från Föreningen Hjälpskolans sommarkolonier och har nyttjats som barnkoloni. Fastigheten har en areal på 42 000 kvadrat och byggnaderna omkring 400.

Lägerverksamhet har bedrivits sedan 2008 men problem med dricksvatten, bostadsbyggnadens låga standard och besvärande lukt från byggnadens trävirke gjorde att kommunen för några år sedan tittade på vad det skulle kosta att rusta upp fastigheten. Alltför dyrt, ansåg utredarna och i år upphörde verksamheten. Lokalerna står tomma.

Hals-249
Hals-249
Föregående

Kollade Västlänken men fattade inget

Nästa

Folket lurade politikerna om trängselskatten