Stadsledningskontoret föreslår att kommunens whistleblowerfunktion handlas upp och förläggs externt.

Det skulle öka kostnaden från 120 000 om året till över en halv miljon – men inte innebära något utökat skydd för visselblåsare.

Göteborg inrättade en whistleblowerfunktion 2011. Den skulle innebära en särskild kanal för att ta emot tips om allvarliga oegentligheter inom stadens olika verksamheter från så kallade visselblåsare bland anställda och förtroendevalda i kommunen.

För närvarande hanteras visselblåsarfunktionen av AA& F Juridisk byrå enligt ett avtal som går ut den 31 december 2015.

Sedan starten i december 2011 har det inkommit totalt 63 tips, varav sju under 2014.

Karin Törnqvist - visselblåsare som råkat illa ut.
Karin Törnqvist – visselblåsare som råkat illa ut.

En visselblåsare som uppger sitt namn i samband med tipset har i dag inget skydd. Namnet blir offentligt i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Därmed är nyttan av whistleblowerfunktionen tveksam. Många inom kommunen är rädda för att råka illa ut om de skvallrar på en chef  som inte sköter sig.

Fallet Karin Törnqvist visar att den oron är realistisk. Hon slog larm om en affär som kostade Göteborg Energi många miljoner och där konsulten som skötte upphandlingen också fick lön från leverantören. För det fick hon sparken och är sedan dess svartlistad av Göteborgs kommun.

Att förlägga visselblåsarfunktionen helt externt ändrar ingenting i det avseendet. Handlingar som kommer in till den externa funktionen är lika offentliga som om de skickades direkt till kommunen.

Det menar dock stadsledningskontoret inte är en nackdel. Tvärt om. ”Det är även nödvändigt att staden har tillgång till de inkomna handlingarna och har möjlighet att följa ärendenas handläggning”, skriver stadsledningskontoret. ”Med hänsyn till detta och till allmänhetens och medias intresse av att följa Whistleblowerfunktionens arbete är det inte heller önskvärt att inkommande handlingar vad gäller offentlighet och sekretess behandlas på något annat sätt än idag.”

Om kommunen önskat skydda visselblåsare mot trakasserier så hade ansvaret för funktionen kunnat ges till Vårt Göteborg som är en tidning som ägs av kommunen. Som tidning lyder den under andra lagar än ägaren. Material som kommer in till tidningen är inte offentligt och journalisterna där har laglig skyldighet att skydda sina källor.

För att skapa tilltro till en sådan ordning skulle dock Vårt Göteborg behöva få en annan och självständig redaktionell roll istället för att vara en megafon för kommunledningen. Tidningen skulle då också behöva en ansvarig utgivare som inte samtidigt är kommunikationsdirektör i kommunen.

Tills vidare finns bara en säker väg för visselblåsare som vill tipsa om oegentligheter och maktmissbruk i Göteborg och vara säkra på att inte råka illa ut: skriv till redaktionen@visslan.se

Föregående

Fattigpensionärer tvingas betala för toapapper

Nästa

Dyrt bevara Kinesiska Muren