I ett färskt så kallat Göteborgsförslag kräver en förslagsställare att Trafikverket skall åläggas att informera oftare och regelbundet om tidplan och budget för tunnelprojektet Västlänken.
Göteborgsförslaget är en kommunal brevlåda i vilken vanliga medborgare kan lämna förslag i kommunala frågor.

Förslaget om att Trafikverket skall förbättra sin information har lämnats in av Marie Myrhage. Hon är en välkänd men lågmäld debattör om Västlänken i sociala medier.

Kommunstyrelsens majoritet har röstat bort tidigare förslag
Förslag och politiska motioner om att det krävs bättre information om Västlänken har lämnats praktiskt taget ända sedan projektet igångsattes för drygt fem år sedan.
De har hittills i samtliga fall reflexmässigt röstats bort av kommunstyrelsens majoritet, som anser att Västlänken är ett bra projekt för stan.

Pengarna slut och tunneln till hälften klar
Fast saken kan ha kommit i ett annat läge sedan det under viss uppståndelse i massmedia och i politiska kretsar avslöjats att de budgeterade medlen för Västlänken är slut i början av nästa år.
Samtidigt som maximalt halva tunneln är sprängd och ingenstans färdigställd.
Samtidigt har också Trafikverkets projekt ledare Bo Larsson offentligt vidgått att projektet är ett misslyckande.

Rapport till fullmäktige var tredje månad
Så här lyder Marie Myrhages förslag i sin helhet:
”Trafikverket bör åläggas att var tredje månad lämna rapport om hur budget och tidplan för Västlänken följs.
Denna information skall lämnas till politikerna i kommunfullmäktige. Även övriga medborgare i kommunen skall via massmedia (press, radio, tv) få denna information.”

Gränsen för att bli kommunalt ärende redan passerad
Förslaget ligger kvar på den kommunala sajten till 2 februari 2024.
Därefter skall det bli ett kommunalt ärende.
För detta krävs att föreslaget har fått minst 200 positiva röster. När Spanaren kikade in hade redan 338 personer skrivit under och markerat sitt gillande.

Föregående

Sahlgrenska på offensiven för att stärka positionen inom klinisk forskning

Nästa

Göteborgs city mår bra - men ännu bättre kan och ska det bli