Sahlgrenska Sjukhuset (SU) behöver göra stora besparingar för att få sin budget i balans. Men samtidigt görs även offensiva satsningar.
I en utvärdering från Vetenskapsrådet tidigare i år hamnade den kliniska forskningen i Västra Götaland på en topplacering. För att behålla och stärka den positionen görs flera satsningar inom SU inför kommande år.

Caterina Finizia
Caterina Finizia

– För att våra medarbetare ska slippa välja mellan forskning och kliniskt arbete krävs strategiska satsningar. Från både verksamhets- och sjukhusledning.
– En attraktiv arbetsmiljö ger förutsättningar för forskande medarbetare att forma morgondagens rutinsjukvård, säger Caterina Finizia, professor, överläkare och FoUUI-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ökat stöd till klinisk forskning av strategisk vikt
För att förstärka och förbättra arbetet med den kliniska forskningen har SU under hösten haft ett antal möten med forskare på sjukhuset och Göteborgs Universitet för att få in synpunkter och förslag på hur forskarna vill gå vidare.
Därutöver har sjukhusledningen beslutat om satsningar på den kliniska forskningen inför de kommande åren.
– Att utveckla och stödja den kliniska forskningen är en viktig del av vårt arbete för att nå målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Vi är tydliga med hur viktig forskning och innovation är för vår verksamhet, säger sjukhusdirektör Boubou Hallberg.

Ny digital tjänst och utökade utlandsmöjligheter
I ALF-budgeten för 2024, det vill säga de statliga medel som ALF-regionen Västra Götaland får för att bland annat bedriva klinisk forskning, finns mer pengar som ska ge läkare möjligheten att prova på forskning parallellt med ordinarie tjänstgöring vid klinik.
Där finns även en satsning på en digital tjänst där forskare kan se hur forskningen implementerats både nationellt och internationellt. Det skjuts också till pengar som gör att fler kan göra en del av sin utbildning och forskning utomlands.

Satsningar på yngre ska ge fler docenter
– Satsningar på de yngre forskarna leder också till att sjukhuset kan få ännu fler docenter, tjänster som är mycket viktiga för vårt forsknings- och utbildningsuppdrag, säger Caterina Finizia.
– Vi har också sett att läkare inte alltid kunnat prioritera att ta ut sin forskningstid när man samtidigt ska meritera sig kliniskt och kunna kombinera dessa delar med ett familjeliv. Därför inrättar vi ALF-tjänster där du forskar på tjugo procent för att underlätta vägen mot docentur, säger Caterina Finizia.

Föregående

Dubbla litteraturfester på gång - så gör du för att hinna med båda

Nästa

Förslag: Regelbunden rapportering om budget och tidplan för tunneln