Helén Eliasson
Helén Eliasson (S)

I slutet av förra veckan kom regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson med ett besked som sannolikt glädjer de flesta i Västsverige.
Utbyggnaden av järnvägen Göteborgs-Borås, som sattes på paus i vintras, väcks nu till liv.

– Ett mycket positivt besked och ett steg i rätt riktning även om det återstår en del otydligheter kring detaljer i den nya järnvägens utformning, kommenterar Helén Eliasson (S), ordförande i regionstyrelsen.
– Nu tar Västra Götalandsregionen på sig ledartröjan och samlar övriga parter och kommuner så vi ror det här projektet i hamn, fortsätter hon.

Gränsen för kapacitet sedan länge överskriden
Sträckan mellan regionens två största städer har sedan länge slagit i kapacitetstaket. Trängseln på bussarna har också varit omtalad, trots tätt mellan avgångarna. Det finns en stor politisk enighet om behovet av en utbyggd järnväg mellan Göteborg och Borås.

Lars Holmin
Lars Holmin (M). Bild: Dennis Alvden.

”Säkrar platsen som ledande handelsregion”
– En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling i Västsveriges viktigaste pendlingsstråk, säger Lars Holmin (M), vice ordförande i regionstyrelsen.
– Det här projektet kommer att stärka transportlänkarna och lägga grunden för ännu mer effektiva varuflöden. Det är avgörande för att stödja näringslivet säkra platsen som ledande handelsregion i Norden, tillägger han.

Föregående

40 barn blir utan hjälp när SURF-mottagningen läggs ner för att spara pengar

Nästa

Bantad administration ska hjälpa Sahlgrenska att vända underskottet