Verksamheten gör livet mycket lättare för barnen och deras familjer.
Men nu ska den snart läggas ner för att den kostar för mycket, enligt ett tjänstemannaförslag.
Barn med autism och adhd blir utan hjälp, personalen får andra jobb.

Det handlar om en öppen mottagning på Drottninggatan i Göteborg, tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den kallas SURF och utgör en specialistenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin BUP. Dit kan barn med bland annat autism och adhd komma och få hjälp.

40 barn är beroende av mottagningen
SURF har funnits i fyra och ett halvt år. Där finns sju anställda, och dit går nu omkring 40 barn för att få stöd.
– SURF-teamet har varit en förutsättning för att vi ska ha en fungerande vardag, men framförallt i att ge vår son möjligheten att kunna leva ett självständigt liv trots sina diagnoser, säger Åsa Hasselblad som besökt mottagningen med sin son i flera år.

”Avgörande för utveckling och relationer”
– Utan teamets insatser hade vi och andra föräldrar med barn inom NPF-spektrat inte fått möjligheten att ge våra barn det de behöver för att klara av sina tonår och i förlängningen vuxenlivet. Vad värre är, jag tror inte att många av oss hade kunnat ha den relation till våra barn som vi har idag.
Åsa Hasselblad fortsätter:
– Utan specialistinsatser från SURF teamet hade vi inte klarat av att ge vår son det han mest behöver – en möjlighet att navigera genom sina tonår och början på vuxenlivet. Göteborgs och regionens psykiatri-insatser för barn inom NPF-spektrat är i bästa fall bristfälliga, och SURF har varit en av de få instanser där man fått hjälp som gjort skillnad.

”Regionen behöver fler mottagningar som SURF”
I stället för att lägga ner SURF behöver Västra Götaland fler insatser av samma slag, menar Åsa Hasselblad.
Insatser som med djup kunskap och individuell planering förbereder barn med autism på att möta en vardag de är marginaliserade i.

Så här svarar enhetschefen på Spanarens frågor
Enhetschefen Åsa Lidman har nu svarat på de frågor som Spanaren ställt till henne. Så här skriver hon i sitt svarsmail.

Varifrån kommer förslaget?
Förslaget uppkom efter en organisationsöversyn, där rådande ekonomiska förutsättningar och patientvolymer har vägts in. Sjukvården har mindre pengar och verksamheten behöver se över hur vi hanterar det.

Vad anser du om det?

Jag är stolt över arbetet som utförts på SURF-teamet och ser det som en utveckling av BUP-kliniken. Att jag nu väljer att lägga ett förslag om att stänga SURF-teamet är givetvis inte roligt, men ett nödvändigt steg för att utveckla klinikens övriga mottagningar i omhändertagandet av målgruppens problematik.

Vilka följder får detta för barnen och deras familjer?
De kortsiktiga konsekvenserna av förslaget är känslomässiga reaktioner hos patienter och närstående, såsom oro, besvikelse, kontinuitetsbrist och ilska över att bortprioriteras. Min förhoppning är att de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli mindre, då kliniken under hösten och vintern kommer att arbeta med att förbereda BUPs öppenvårdsmottagningar för att ta över ansvaret för målgruppen och det kommer också finnas möjlighet till mobilt arbetssätt.

Kan de drabbade vända sig någon annanstans?
SURF-teamets patienter kommer att internremitteras till den BUP öppenvårdsmottagning patienten tillhör, utifrån var hen bor alternativt utifrån annan överenskommelse.

Månader kvar till stängning
Tjänstemannaförslaget innebär att SURF läggs ner om ett par månader. De anställda får andra jobb inom regionen.

Föregående

Sahlgrenskas kostnader ökar - nästan en miljard back på tre kvartal

Nästa

Utbyggd järnväg mellan Göteborg och Borås tillbaka på spåret