Som Spanaren nyligen rapporterat fortsätter Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) underskott att öka.
Ett led i att stävja den utvecklingen är att inte återbesätta administrativa tjänster när medarbetare slutar.

SU fortsätter att ta emot och behandla fler patienter, samtidigt som den negativa ekonomiska utvecklingen fortsätter.
Den största kostnaden för sjukhuset är personal. Från februari i år infördes anställningsprövning. Detta märks i personalgrupperna administratör och handläggare som tydligt minskat.

Direktörsbeslut krävs för att återbesätta tjänst
Nästa steg för att bryta personalkostnadsutvecklingen är att tjänster inte ska återbesättas när medarbetare slutar. Om undantag från den principen ska kunna göras krävs prövning av en grupp bestående av biträdande sjukhusdirektör, förste chefsläkare, HR-direktör och ekonomidirektör.
– Färre anställda är en förutsättning för att vi ska bryta kostnadsutvecklingstakten, säger sjukhusdirektör Boubou Hallberg.

Föregående

Utbyggd järnväg mellan Göteborg och Borås tillbaka på spåret

Nästa

Fler passagerare reser till Göteborg - men godstrafiken minskar