Lågkonjunkturen gör avtryck i Sjöfartsverkets statistik över passagerare och gods i svenska hamnar.
Totalt minskade antalet passagerare till svenska hamnar med lite me än fem procent under tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022.
Men Göteborgs hamn noterar ändå en liten ökning. 630 000 passagerare jämfört med 620 000 2022, vilket ger ett plus på 1,5 procent.

På godssidan ser det mörkare ut för Göteborgs hamn. Tredje kvartalet 2022 landades 9 688 000 tons gods. 2023 var det 8 555 000 ton. En minskning med 12 procent

Åtta miljoner passagerare under ett kvartal
Totalt reste drygt åtta miljoner passagerare till eller från svenska hamnar under tredje kvartalet 2023. Det är en minskning med drygt fem procent jämfört med samma period 2022. Det är också ett trendbrott. Under 2023 år första månader ökade nämligen passagerartrafiken.

Stor nedgång för kryssningstrafiken
Antalet kryssningsfartyg som anlöpte svenska hamnar minskade med hela 32 procent under tredje kvartalet 2023 jämfört med 2022. De största minskningarna syns i Stockholm, Visby och Karlskrona.
– Amerikanska kryssningspassagerare drar sig för att välja Östersjön, med tanke på säkerhetsläget, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
– Lågkonjunkturen bidrar också starkt till den nedåtgående trenden för passagerartrafiken, tillägger han.

Godstrafiken en tydlig konjunkturmätare
När det gäller gods så har volymerna minskat med fyra procent under tredje kvartalet 2023. Totalt lastades och lossades drygt 37 miljoner ton gods under det tredje kvartalet 2023, vilket är en minskning med cirka 1,6 miljoner ton jämfört med samma period förra året.
– Eftersom nio av tio varor av Sveriges import och export någon gång går via sjöfart är godsvolymerna en bra temperaturmätare på konjunkturläget, säger Niclas Härenstam.

Föregående

Bantad administration ska hjälpa Sahlgrenska att vända underskottet

Nästa

Hon blir ny ledare för Sveriges Nationalorkester