Hjärtstopp minskar
Om trenden fortsätter kommer snart varannan patient att överleva ett hjärtstopp på sjukhus. Bild: Rebecca Landmér, VGR

Överlevnaden efter hjärtstopp på sjukhus ökar i Sverige. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger i topp.
Sammantaget har andelen patienter som överlever ökat från cirka 25 procent till 35 procent mellan åren 2008 och 2022.
På Sahlgrenska sjukhuset, en del av universitetssjukhuset, överlever 44,5 procent. Om denna trend fortsätter kommer snart varannan patient att överleva ett hjärtstopp på sjukhus.

Varje år räddas cirka 900 människor i Sverige efter hjärtstopp på sjukhus, tack vare snabb upptäckt, omedelbar hjärt- och lungräddning kombinerat med en ytterst väl fungerande larmkedja som agerar ytterst snabbt.
Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR), som startades 1990 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ett unikt kvalitetsregister eftersom det redovisar hur många människoliv som olika verksamheter omedelbart räddar vid hjärtstopp.

Stadig ökning av räddade människoliv
Överlevnaden har ökat stadigt under årens gång.
– På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi jobbat idogt med att bedriva forskning, utbildning och utveckling av hjärt- och lungräddning.
– Vi har en sofistikerad apparat med goda möjligheter att övervaka patienter och våra medarbetare är drillade i hur man agerar vid ett hjärtstopp, säger Araz Rawshani, ST-läkare i verksamhet Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs universitet.

Drottning Silvias barnsjukhus i ohotad topp
På Drottning Silvias barnsjukhus, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, överlever 82,2 procent av alla patienter som får hjärtstopp.
Det innebär en överlägsen topplacering. Men Drottning Silvias barnsjukhus är det enda barnsjukhus i landet som rapporterar sina patienter separat.
Hjärtstopp bland barn skiljer sig på många vis från hjärtstopp bland vuxna. Bland barnen är hjärtsjukdom betydligt ovanligare orsak till hjärtstopp, jämfört med vuxna.

Ständig utveckling mot bästa omhändertagandet
– Vid barnsjukhuset har vi en välfungerande HLR-organisation med stöd från chefer på alla nivåer. Vi har ett ständigt pågående arbete för att barn som får hjärtstopp ska få ett optimalt omhändertagande. De siffror som syns i registret visar på en fantastisk överlevnad hos barnen, säger Hannah Fovaeus, sektionschef Medicin barn och HLR-ansvarig läkare på barnsjukhuset.

Fakta: hjärtstopp på sjukhus
De allra flesta hjärtstopp inträffar utanför sjukhus och där överlever nu 12 procent av alla som drabbas, vilket för första gången motsvarar en ökning jämfört med tidigare år.
Det är samtidigt den högsta siffran någonsin i Sverige.
På sjukhus befinner sig sjuka patienter med större risk för hjärtstopp, men samtidigt finns tillgång till defibrillator och kvalitativ hjärt- och lungräddning. Därav är överlevnadsgraden betydligt högre på sjukhus.
Varje år räddas cirka 900 människor genom hjärt- och lungräddning på sjukhus. Dessa återfår en god neurologisk funktion i 90 procent av fallen.

Föregående

Starkt tredje kvartal banar vägen för fler elektriska Volvo-bilar

Nästa

Sahlgrenskas kostnader ökar - nästan en miljard back på tre kvartal