Tjörns kommun ska betala cirka 5,4 miljoner kronor till VGR, Västra Götalandsregionen, för en patient som fått ligga kvar för länge på sjukhus. Det beslutade Regionstyrelsen på tisdagens sammanträde i Vänersborg.

Spanaren har tidigare skrivit om patienten som fick ligga kvar i ett och ett halvt år på Kungälvs sjukhus efter färdigbehandling. Men patienten borde i stället ha hämtats hem till sin kommun, Tjörn, anser Regionstyrelsen.

Kommunens önskan om resurser uppfylldes inte
Tjörns kommun har erbjudit sig ta hem patienten under förutsättning att erforderliga resurser ställs till kommunens förfogande från Västra Götalandsregionen eftersom patientansvaret för denna behandling fortfarande ligger kvar hos sjukhuset med dess specialistkompetens.
– Men Västra Götalandsregionen återkom med beskedet att regionen inte kan utfärda delegation över vårdgivargräns uppgav för Spanaren Tjörns kommuns ansvariga i frågan.

Föregående

Resenärernas kritik fick Västtrafik att ändra beslut om Backadalsmotet

Nästa

Västlänken - ett tomhetens nationalmonument som gått i arv