Garage vid Skeppsbron
Illustration där man ser garaget nere vid älven med alla sina bilplatser. Den nerfart som redan är klar är den till höger vid Lilla Badhusgatan.
Illustration från stadens nämndhandlingar.

Nu blir det ytterligare förseningar av bygget av det stora underjordiska garaget på Skeppsbron i centrala Göteborg. Visserligen har Göteborgs stad flera gånger beslutat att garaget ska byggas, men så har utföraren Göteborgs Stads Parkering AB fått kalla fötter.
Ty varje gång de ska sätta igång har de förväntade kostnaderna ökat.

Kostnaderna har ökat från runt 800 miljoner till omkring 1,8 miljarder om och när garaget står klart 2028-29. Självklart vill Parkeringsbolaget ha Göteborgs kommun i ryggen och inte riskera att göra något som bokstavligen kan stå bolaget dyrt.
Parkeringsbolaget ska drivas kommersiellt och leverera en vinst till staden, något som äventyras om man ger sig in i ett dyrt bygge.
Men vid kommunstyrelsens sista möte inför sommaren blev det inget beslut utan bordläggning till efter sommaren. Hela bygget försenas alltså.

Ökade byggkostnader, cementbrist och krig fördyrar
De kostnader som ökar är dels byggkostnader, brist på cement, kriget i Ukraina, ökande projekteringskostnader med mera. Dessutom är
Parkeringsbolaget oroligt för att inkomsterna i form av P-avgifterna i garaget blir för små. Det går nämligen inte att ha hur hög p-avgift som helst.

Inget annat kan byggas innan garaget är klart
Saken kompliceras av att ingenting kan byggas på Skeppsbron innan garaget är klart, garaget är nedsänkt mot en ny kaj och de nya kvarter som ska byggas står visserligen inte direkt ovanpå men deras grund vilar mot garaget under mark.
Det är också en del av den nya kajkanten, som ska gå några meter längre ut i älven för att ge plats åt park och kaj som alla har glädje av.
I de senaste förslagen har garaget krympts något, det sparar en del pengar men kostnaden är fortfarande så hög att Parkeringsbolaget är oroligt att deras egen ekonomi kan påverkas allt för mycket. Bolaget lyder under aktiebolagslagen och man kan inte hitta på vad som helst.

Tagna och upprivna beslut under tolv år
Många har irriterat sig på att beslut om att få till byggen på Skeppsbron tar sådan tid. Det har beslutats och rivits upp sedan 2011 och inget har hänt utom att en infart till det framtida garaget faktiskt har byggts, den går under spårvägen och det var därför den byggdes när rälsen lades, för att slippa rivas upp i framtiden.
I övrigt står det fortfarande bilar på den plats som skulle kunna bli en fin stadsdel, med både bostadsrätter och hyreslägenheter med ytterst lite störande trafik och många tillfällen för människor att mysa nere vid kajkanten. Men det ligger alltså ett underjordiskt obyggt garage i vägen.

Kan det bli klart innan 2030-talet träder in?
Till hösten får vi höra vad kommunstyrelsen tycker om Parkeringsbolagets begäran om lite backning av kommunen. Och så småningom kanske ett bygge kommer igång, som kan vara klart 2028-29. Det går att bygga bostadshusen lite parallellt, men räkna inte med den där picknicken nere vid vattnet förrän en bit in på trettiotalet. Och den som väntar på något gott, kan faktiskt få vänta för länge.

Föregående

Evenemangsbolaget krymper när firandet avslutas

Nästa

Engagemang och fullt ös gav pris till Mölndals klubbchef