Riksrevisionen förebygger oegentligheter som korruption i statlig verksamhet, anser Riksrevisionen själv. Det gäller bland annat vid upphandlingar.

I en rapport har Riksrevisionen följt upp 22 granskningar från 2018 och 2019. Det visar sig att 19 av dessa har lett till åtgärder från regeringen eller ansvariga myndigheter på det sätt revisionen föreslagit.

– Granskningarna leder ofta till att regeringen ger myndigheterna uppdrag i regleringsbrev eller utreder problemet vidare, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg. Det är också vanligt att myndigheterna skärper sina rutiner.
Detta betyder många små steg mot en förbättrad statlig verksamhet.

 

Föregående

Regionens miljonstöd välkommen hjälp för stunden - men blåsorkestern behöver mer

Nästa

Demokratin stabil i SOM-rapporten - men majoritet kan gå med på begränsningar