Kraftig uppgång av visselblåsandet

Börje Andersson

Man kan bekämpa korruption och andra oegentligheter på olika sätt. Ett är att anmäla misstankar, blåsa i visslan. Numera finns […]

Läs mer

Majoritet av revisionens granskningar leder till förbättringar

Redaktionen

Riksrevisionen förebygger oegentligheter som korruption i statlig verksamhet, anser Riksrevisionen själv. Det gäller bland annat vid upphandlingar. I en rapport […]

Läs mer