Man kan bekämpa korruption och andra oegentligheter på olika sätt.
Ett är att anmäla misstankar, blåsa i visslan. Numera finns lagstöd för detta även gällande privata företag.

I Göteborgs stad har rapporterna till Visselblåsarfunktionen ökat kraftigt de senaste åren enligt följande: 2020: 77 rapporter, 2021: 76, 2022: 103 och 2023: 107.

Nya lagen bakom stora ökningen
Den stora ökningen skedde i och med att den nya lagen trädde i kraft.
Göteborg var tidigt ute. Staden hade skämt ut sig med mutskandaler och kallades Muteborg. Något måste göras. Så kommunfullmäktige beslutade 2011 att inrätta Visselblåsarfunktionen VB-F.
Tipsen skulle gälla – och gäller fortfarande – allvarliga oegentligheter av allmänt intresse i kommunens förvaltningar och bolag. De skull riktas mot personer i ledande ställning. Anmälarna blev anonyma.

Vem som helst kan inte blåsa i visslan
Ett utomstående företag tar emot tipsen, värderar dem och skickar dem sedan till VB-F. Där bestäms om saken ska utredas och i så vall av vem. Utredningen kan göras inom den förvaltning eller det bolag som berörs. Eller av någon utomstående.
En sak som bestämdes då och som fortfarande gäller är detta: Vem som helst får inte tipsa VB-F. Den rätten har bara anställda eller personer som inte är fast anställda men som på olika sätt arbetar åt kommunen.

Även privata företag omfattas av lagen
Sedan 2021 gäller en lag som reglerar VB-F. Den baseras på ett EU-direktiv.
Från 2023 ingår även privata företag med minst 50 anställda.
Tipsarnas anonymitet är skyddad bildligt talat av en tjock stålvägg. Det är straffbart att trakassera någon som misstänks ha ”skvallrat”.

Alla behöver hålla sig i skinnet
Numera är det inte bara chefer och andra höjdare som kan anmälas för oegentligheter. Man kan tipsa om vem som helst. Det gäller alltså för alla att hålla sig i skinnet. Man har vakande ögon omkring sig.
Tipsen ska utredas. Finner man att de visar brott mot gällande lagar blir det polisanmälan.

De vanligaste misstankarna
Vad brukar VB-F i Göteborg ta emot för slags misstankar?
Det vanligaste är brister i verksamheten. Andra tips gäller sådant som  jäv, exempelvis när någon anställer en släkting eller god vän eller gynnar en nära bekant då kommunen gör inköp,
Misstankar om mutor hör också till tipsen.

Varken krångligt eller svårt att anmäla
Är det då inte krångligt att göra en anmälan? Hur ska man veta hur det går till? Lätt. Det finns formulär hos kommunen som går att hitta utan svårigheter.
VB-F arbetar också förebyggande. Man ägnar sig åt utbildning och föreläsningar och annat som ska förhindra att överträdelser upprepas.

Föregående

Premiär med stark mersmak när GJO flyttade in jazzen på nattklubben

Nästa

Medborgarförslaget som kan ge ett nytt emigrantmuseum