Sedan ett antal år tillbaka har Göteborgs stad en förslagslåda i vilken allmänheten kan lämna förslag på åtgärder som politikerna inte anses ha tagit itu med.
Funktionen kallas helt enkelt för Göteborgsförslaget. Fram till i dag har över tusen förslag lämnats in. Kommunens löfte är att ett förslag som får 200 eller fler gillanden skall tas upp som ett kommunalt ärende i lämplig nämnd.

Det har hänt åtskilliga gånger men särskilt mycket har inte blivit genomfört. 

Alla förslag om Västlänken har förkastats
Det gäller i synnerhet förslag som handlat om bygget av Västlänken. Tio gånger har seriösa förslag lämnats in i förslagslådan, som om de hade genomförts skulle ha givit bättre insyn i projektet och bättre politisk kontroll av budget och tidsplan.
Samtliga gånger har kommunstyrelsens majoritet kategoriskt röstat ner förslagen.

”Inget politiskt intresse för granskning”
Det framgår av en sammanställning Bo Janstrand gjort. Han tillhör dem som länge har varit kritiska mot projektet. Efter den senaste tidens uppståndelse bland ledande politiker i stan kring budget och tidplan kommenterar han:
– Det fanns inte det minsta intresse från dem att bry sig om vad de kastade bort våra skattepengar på. Att man sedan bara kan med att verka överraskad är rent kriminellt.

Alla förslag i tidsordning
Så här ser Bo Janstrands sammanställning över de olika förslagen ut:
* Göteborgsförslag nr 32: Gårda alternativet, 384 positiva röster, avslogs 2017-04-19
* Förslag 190: Tillsätt en kommission, 317 röster, avslogs 2017-05-16.
* Förslag 240: Offentlig debatt om Västlänken, 314 röster avslogs 2017-05-16
* Förslag 248 : Förslag till öppen hearing om Västlänken och alternativen, 483 röster, avslogs 2107-05-16
* Förslag 637: Stoppa skövlingen av träd i Västlänkens namn, 493 röster, avslogs 2018-05-15
* Förslag 799: Ompröva Västlänken, kan det finnas ett bättre alternativ?, 277 röster, avslogs 2019-05-07
* Förslag 800: Dialogmöte rörande Haga station, 261 röster, avslogs 2019-05-07
* Förslag 828: Hearing angående Västlänkens tidplan budget och miljö, 339 röster, avslogs 2019-05-28
* Förslag 883:Löpande redovisning av kostnader för Västlänken, 441 röster avslogs 2019-08-18
* Förslag 1000: Västlänken uppdaterad tid- och kostnadsanalys, 261 röster, avslogs 2020-02-10

Föregående

Framtiden strandar förhandlingarna för fjärde gången

Nästa

Smala huset vid Skeppsbron tog hem skönhetspriset - Draken inte fulast