Allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden väljer nu att stranda de lokala förhandlingarna om årets hyror. I stället blir det Hyresmarknadskommitten i Stockholm som avgör hyresnivån för koncernens drygt 75 000 hyresgäster.
När förhandlingarna inleddes krävde de fyra bostadsbolagen i koncernen, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon, 6,8 procent i hyreshöjning. Kravet gällde från 1 mars i år.Hyresgästföreningen ansåg däremot att det kravet var orimligt högt och lade ett motbud på 1,59 procent.Under förhandlingarnas gång har Framtiden justerat ner sitt krav till 4,45 procent. Det skulle gälla från 1 maj i år och utan några krav på retroaktiva höjningar.
”Det var ett bra erbjudande”Men även det budet nobbades av Hyresgästföreningen.– Vi anser att det var ett bra erbjudande som låg på bordet, även jämfört med landet i övrigt, och vi beklagar att Hyresgästföreningen inte var beredda att skriva på denna nivå, säger Eva Paulson, hyresmarknadschef hos Framtiden, i ett pressmeddelande.Koncernen säger sig ha förståelse för att många har en svår situation men att man inte kan gå ner på en lägre nivå.– Att förhandla vidare i en situation där Hyresgästföreningen höll fast vid ett bud som i sin helhet inte var rimligt var inte konstruktivt, därför valde vi att lämna över ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK), säger Eva Paulson.
Fyra tidigare strandningarDet är nu inte första gången som de lokala förhandlingarna med allmännyttan i Göteborg går i stå. I själva verket har koncernen strandat förhandlingarna vid fyra tidigare tillfällen och i stället låtit HMK fälla avgörandet.
Fakta HMK:HMK, Hyresmarknadskommittén, är ett nationellt partsammansatt tvistlösningsorgan.HMK består av representanter för bolagen genom branschorganisationen Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.HMK har mandat att fatta beslut om en ny hyresnivå. De besluten kan inte överklagas.
Föregående

Vintern kom tillbaka - till Kickans stora skidglädje

Nästa

Kommunen har ideligen nobbat bättre koll på Västlänken