Den första hyresöverenskommelsen för i år är klar i Göteborg. Den berör de 2 800 hushåll som bor hos privatvärden Wallenstam och där hyran höjs med i genomsnitt 2,7 procent från 1 februari.

I realiteten blir dock höjningarna olika stora och varierar mellan 0,5 och 4,5 procent. Vilken nivå som gäller för en enskild lägenhet beror både på den nuvarande hyran och på vilken kvalitet som erbjuds i boendet.
– Wallenstam har i förhandlingarna visat att de är beredda att ta ansvar och tagit hänsyn till att hyresgästerna inte själva kan bära den kostnadsutveckling vi ser. Därför har vi också kunnat nå en överenskommelse där båda parter delar på ansvaret, säger Sofi Bringsoniou, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

Komma överens viktigare än kostnadstäckning
Wallenstams vd Hans Wallenstam konstaterar visserligen att höjningen inte är tillräcklig för att täcka de ökande kostnaderna men att det har viktigare att få ihop en överenskommelse.
– Vi har mot bakgrund av den extremt oroliga tid som råder i samhället beslutat oss för att göra denna överenskommelse. Höjningen täcker inte alla kostnadsökningar men vi har ändå valt att komma överens på denna nivå för att hyresgästerna ska få ett besked om sin kommande hyra och inte riskera retroaktiv hyra, säger han i ett pressmeddelande.

Finansiell stabilitet öppnar möjligheter
– Tack vare vår finansiella stabilitet har vi gett oss möjligheten att se årets kostnadsökningar på några års sikt. Vi alla hoppas att den höga inflationen är övergående, säger Hans Wallenstam.

Föregående

Höjde hyran utan förhandling - värden måste betala tillbaka 180 000

Nästa

De boende måste betala för felkopplat avlopp i reservatet