Panorama 360-2
Avloppet rinner ut på fel ställe, istället för att ledas till reningsverket. Bostadsrättsföreningen har ålagts att åtgärda och stå för kostnaderna.

Den nyetablerade bostadsrättsföreningen Panorama 360 med 67 lägenheter i Toftenäs intill Skärhamn, på Tjörn, har av Tjörns kommun ålagts att omgående åtgärda problemet med avloppsvattnet. Det rinner sedan en längre tid ut som en illaluktande sörja i Toftenäs Naturreservat.
Ett avloppsrör kopplades fel så att avloppet rinner ut i marken i stället för att ledas in i kommunens avloppsreningssystem.

Och marken börjar nu bli mättad, så att bedömningen är att avloppet snart kommer upp till ytan.

Byggföretaget Hills Property med Oskar Säfström, i Vallda som ägare, försattes i konkurs. Och med den upphör vanligtvis de garantier att gälla som de olika entreprenörerna kan ha haft.
– Det var ett misstag att sätta företaget i konkurs, säger till Spanaren Bengt-Arne Andersson, ordförande i kommunens Samhällsbyggnadsnämnd och fullmäktigeledamot för M.

Snabbt stopp av utsläpp högst prioriterat
Andersson tillägger:
– Vi beklagar att detta skedde. Men nu gäller det att omgående få stopp på avloppsvattnet som läcker ut i en känslig miljö.
– Vi vill göra allt som vi kan för att vända skutan till något positivt. De som bor i de nya lägenheterna måste få känna att det är tryggt att bo där, fortsätter han.
– Och de bor med ett väldigt vacker läge, anser han.

Föreningen har fått avslag på alla fronter
När det stod klart att den felaktiga rörkopplingen ligger på bostadsrättsföreningens mark riktades ansvaret från kommunen till bostadsrättsföreningen Panorama 360 för att åtgärda byggfelet.
Bostadsrättsföreningen överklagade kommunens beslut till Länsstyrelsen, som avslog denna begäran. Föreningen bad samtidigt om inhibition, dvs att få vänta till dess att det slutliga beslutet i denna fråga fattats. Men även denna begäran avslog Länsstyrelsen.
– Med det här beslutet tar Länsstyrelsen uppenbart inte hänsyn till vår situation, säger till Göteborgs-Posten föreningens ordförande, Lennart Palmgren.

Får inte släppa ut något längre
Enligt beslutet i Samhällsbyggnadsnämnden på Tjörns kommun ska rättelse ske på Bostadsrättsföreningen Panoramas bekostnad. Och om bostadsrättsföreningen inte åtgärdar felet senast den 27 januari 2023 så förbjuds föreningen att släppa ut mer avloppsvatten.
”Rättelse ska ske på Bostadsrättsföreningen Panorama 360:s bekostnad genom att tillse att utgående avloppsvatten från Toftenäs 1:93 avleds utan läckage till en för ändamålet godtagbar anläggning.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas”, så lyder beslutet i Samhällsbyggnadsnämnden och det fattades vid sammanträdet den 27 januari 2023.

Bengt-Arne Andersson M
Bengt-Arne Andersson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

”Skattepengar kan inte användas för felkopplingen”
– Felet måste åtgärdas av bostadsrättsföreningen denna vecka, säger Bengt-Arne Andersson. Det är helt otänkbart att kommunen ska använda skattemedel för att åtgärda felkopplingen.
– Det är kristallklart, betonar han. Den som har ansvaret måste betala, förklarar han och tillägger, att kostnaderna för att åtgärda felet nog inte behöver vara särskilt stora och bör inte att bli ett problem för bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningen har gjort vissa åtgärder, bland annat grävt i backen för rör, men anser i olika skriftväxlingar till Samhällsbyggnadsnämnden att man inte har råd att vidta de nödvändiga åtgärderna för att få stopp på läckaget.
Därmed kommer det kommunen ålagt föreningen inte att åtgärdas.

Kommunlett möte med parterna planeras
Bengt-Arne Andersson försöker nu få till stånd ett möte i kommunens regi med exploatören och bostadsrättsföreningen för att parterna ska få tala med varandra och helst nå en överenskommelse som blickar framåt.
– Vi bad i fredags om detta, men vi har ännu inte fått svar.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är dock viss om att möten är vägen fram för att nå en uppgörelse och rätta till problemen.

Miljöpolisen har studerat på plats
Tre polisanmälningar har gjorts i denna fråga. Och bland annat miljöpolisen var på tisdagen på plats för att tillsammans andra berörda studera frågan på ort och ställe.
Exploatören Hills Property med Oskar Säfström som ägare har inget att förlora på att dra sitt strå till stacken för att komma fram till en lösning.
Han har, påpekar Bengt-Arne Andersson, byggrätter till fler byggen av lägenheter i området kring Toftenäs, alldeles nedanför Panorama 360.

Hälften av de boende har tvingats flytta ut
Omkring hälften av bostadsrättsföreningens medlemmar tvingades att flytta ut ur sina nyförvärvade bostäder, som följd av att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att avloppsvattnet från det aktuella röret inte längre får släppas ut.
De har löst sina bofrågor på olika sätt, t ex i närliggande vandrarhem.
När avloppet är åtgärdat och de kan använda sina VA-utrymmen igen finns ingen prognos på.
(Källa: Göteborgs-Posten)
Föregående

Boende hos Wallenstam får 2,7 procent högre hyra under 2023

Nästa

Sahlgrenska bromsar och gasar för att korta väntetider