Det är sannerligen inte lätt att ha koll på vad som har hänt och vad som händer framöver med Västlänken. Något som garanterat intresserar många av göteborgarna även om det då och då dyker upp politiska röster som hävdar att ”frågan är död”.
Spanarens översiktliga sammanställning visar att så inte är fallet.

Låt oss börja med ekonomin.
Inte med bästa vilja i världen kan man påstå att den är god. Till och med ledningen i Trafikverket torde inse att det råder ekonomisk kris i projektet, men hitintills har verket valt att inte kommentera detta faktum offentligt.

Nätverkets effektiva granskning av fakturor
Det ambitiösa nätverket Stoppa Västlänken Nu och dess chefsgrävare Mats Lövgren har emellertid tagit för vana att granska de fakturor Trafikverket betalar till entreprenörerna.
Granskningen har varit mycket effektiv. Utan att trötta läsarna med en nedslående sifferexercis kan det konstateras, att hela budgeten för Västlänken inklusive reserven på 2,3 miljarder är förbrukad nästa år. 20 miljarder i 2009 års penningvärde, vilket med indexuppräkningen motsvarar cirka 30 miljarder idag.
Samtidigt är endast cirka 40% av själva tunnelröret utsprängt eller grävt. Ingen (utomstående) tror att det kommer att vara färdigt hösten 2023. Endast röret alltså. Ingen bana. Ingen elektricitet. Ingen säkerhet. Ingen kommunikation.

Vad händer när pengarna är slut?
Sedan byggstarten 2018 har kostnaderna för projektet varit i runda tal 40 procent högre än planerat.
Vad händer när pengarna är slut? Avbryts projekterat för att spara ett antal miljarder? Kan håligheterna i marken användas till annat? Kan ett offentligt projekt gå i konkurs? Kan staten skjuta till pengar och beordra tvångsförvaltning? Svar på frågorna kanske kommer nästa år.
Därtill står det klart att de mest komplicerade momenten återstår att lösa och genomföra. Och en annan framgångsrik granskare av projektet, Carina Bulic, påpekar att pengarullningen kommer att ta fart igen när delmoment som, i princip står stilla för närvarande, kör igång igen: Rosenlund, Stora Hamnkanalen, Kungshöjd, Liseberg. Mölndalsån.

Rosenlundskanalen stängs av en tredje gång
Trafikverket anser sig behöva stänga av Rosenlundskanalen en tredje gång under den kommande vintern för att kunna fortsätta med etapp Haga. Plus kanske en fjärde gång nästa vinter.
I domen från Mark- och miljödomstolen står angivet, att Trafikverket får stänga av kanalen en gång under max sex månader.
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Västra Götaland. När Stoppa Västlänken Nu frågade om Länsstyrelsen givit tillstånd till fler avstängningar blev svarat: ”Nej, Länsstyrelsen har inte beviljat något tillstånd eller fattat något specifikt beslut kring avstängning av Rosenlundskanalen. Arbetet sker enligt tillståndet i domen M 638-16”.
Nätverket planerar därför att anmäla Trafikverket för olaga verksamhet i Rosenlundsområdet.

”Hagaschaktet färdiggrävt 2018”
Mot bakgrund av ovanstående nedslående fakta kring Västlänken kan det finns skäl att komma ihåg några uttalanden om projektet under de senaste åren
Så här uttalade sig projektchefen Bo Larsson bland annat i en artikel i GP 28 januari 2017:”Västlänken är ett av Sveriges mest utredda infrastrukturprojekt. Oberoende experter och myndigheter har under flera års tid granskat projektet, helt i linje med gällande lagar och förordningar.”
Han har även förutspått att det 30 meter djupa Hagaschaktet med plats för station Haga skulle vara färdiggrävt i slutet av 2018. Fyra år senare återstår merparten av arbetet, liksom på flera andra håll i projektet, med station Korsvägen som ett exempel.

Föregående

Hyresförhandlingar utan förutsättningar att lyckas

Nästa

1 av 31 ombildningar genomförd - nu kan det bli flerårigt totalstopp