9,73 procent. Så mycket vill privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna höja hyrorna i Göteborg nästa år. Även i övriga regionen ligger privatvärdarnas krav strax under eller betydligt över 9 procent.

Fastighetsägarna GFR (Göteborg Första Regionen) är ombud för en rad privata hyresvärdar i Göteborg. Till dem hör bland andra Wallenstam, Stena Fastigheter, Skandia Fastigheter, Ernst Rosén, Ivar Kjellberg, Källfelt, Holger Blomstrand och Sigillet.
Det nu aktuella kravet på 9,73 procent omfattar ungefär 33 000 Göteborgshushåll och innebär att en lägenhet som i dag har en hyra på 7 000 kronor skulle bli 680 kronor dyrare varje månad.

”Orealistiskt och världsfrånvänt”
Men det är en nivå som Hyresgästföreningen definitivt inte kan acceptera. I stället avfärdas kraven som helt orealistiska och världsfrånvända.
– Jag kan lova att vi inte kommer att enas. Sannolikheten för att de här förhandlingarna ska lyckas i närtid är extremt låg. För den ena förhandlingsparten är inte intresserad av det, säger Carl-Johan Bergström, Hyresgästföreningens förhandlingschef i Västsverige, i en intervju i Hem&Hyra.

Motbudet är det högsta på tio år
Hyreskraven i Göteborgsregionen ligger på samma höga nivå som i stora delar av övriga landet. I Stockholm har privatvärdarna krävt 9,5 procent och här har Hyresgästföreningen svarat med ett motbud som ligger på 2,4 procent. En nivå som det uppenbarligen tog emot att gå ut med.
– Vårt bud på 2,4 procent innebär den högsta hyreshöjningen på tio år. Det svider men vi är beredda att ta vårt ansvar i ett svårt läge, säger Jonas Carlsson, vice ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm i ett pressmeddelande.

Allmännyttan i nivå med privatvärdarna
I huvudstaden har också de allmännyttiga bolagen Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem kommit med sina hyreskrav. De ligger på 9 procent, alltså bara snäppet under privatvärdarna. Något som skapat stor frustration hos motparten.
– Det är en stor besvikelse att allmännyttan går i Fastighetsägarnas ledband, menar Jonas Larsson som ingår i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem.
– Med så kraftiga höjningar som allmännyttans bolag yrkar på riskerar vi att spä på den ekonomiska krisen ännu mer, det är världsfrånvänt, inflikar Yngve Sundblad, från Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder.

Allmännyttan i Göteborg tiger om framtiden
I Göteborg har däremot allmännyttans bolag inte presenterat några hyreskrav ännu. I alla fall inga som hittills är officiellt kända.
Samtidigt behöver man inte vara någon ekonomisk Einstein för att konstatera att allmännyttan har en mycket solid ekonomi.

Mer än tre miljarder i vinst på åtta månader
Framtiden-koncernen som är moderbolag åt de fyra kommunala bostadsbolagen, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon, presenterade nyligen sitt delårsbokslut och där konstateras att koncernens finansiella situation är fortsatt mycket god. Resultatet efter finansnetto blev 3 158 miljoner kronor för årets första åtta månader.
– Framtiden-koncernen har positionerat sig väl de senaste åren och det finns en god beredskap i en osäker tid. Men självklart följer vi utvecklingen och högre elpriser, inflation och räntenivåer manar till noggranna överväganden, säger Terje Johansson, koncernens vd i ett pressmeddelande.

Fakta hyreskrav i Göteborgsregionen
* Ale: Fastighetsägarna GFR 9,61 procent. GFR är ombud för bland andra Rikshem och Skepplanda Fastigheter
* Göteborg: GFR 9,73 procent, Willhem 10 procent
* Härryda: GFR 9,0 procent, ombud för bland andra Wallenstam
* Kungsbacka: kommunala Eksta, ej specificerat krav, GFR 9,29 procent ombud för bland andra Aranäs Fastigheter, Stena Fastigheter och Fortinova
* Kungälv: GFR 9,3 procent ombud för bland andra Tocasa Fastigheter och HSB
* Lerum: Balder ej specificerat krav, GFR 8,88 procent ombud för bland andra Svenska Hus i Göteborg, Svenska Hus i Floda och SBB
* Mölndal: GFR 9,55 procent ombud för bland andra Wallenstam, Stena Fastigheter, Heimstaden och HSB.
* Orust: GFR 9,19 procent ombud för bland andra Hällevik Bostads AB
* Partille: Willhem 10 procent, GFR 9,43 procent ombud för bland andra Wallenstam och HSB
* Stenungsund: GFR 9,67 procent ombud för bland andra HSB
* Tjörn: GFR 9,62 procent ombud för bland andra Konselj Förvaltning, kommunala Tjörn Bostads AB ej specificerat krav
* Varberg: GFR 9,56 procent ombud för bland andra Derome Fastighets AB
* Öckerö: GFR 8,84 procent ombud för bland andra Björkö Byggservice AB
Källa: Hyresgästföreningen

Föregående

Magisk musikkväll med en överlevare och hans band

Nästa

Mörkret fortsätter att sänka sig över Västlänken