Under perioden från januari 2020 och fram till augusti i år har bostadsbolagen inom Framtiden-koncernen fått 31 förfrågningar om att ombilda kommunala hyresrätter till bostadsrätter.
Majoriteten kommer från de centrala delarna av Göteborg. Det framgår av en rapport till Framtidens styrelse.

Av de 31 förfrågningarna kommer hela 22 från stadsområde Centrum. Fyra från Sydväst och lika många från Amhult på Hisingen. Endast en kommer från stadsområde Nordost (Gamlestaden).
Totalt handlar det om drygt 1 700 lägenheter där hyresgäster hellre vill bo i bostadsrätt än att förbli hyresgäster. Men så många som 27 av förfrågningarna har fått nobben av olika skäl. Många på grund av lägenheterna inte ligger i områden som domineras av hyresrätter.

Briljantgatan ensam ombildning
Under perioden har endast en ombildning genomförts. Det var i oktober förra året då 58 lägenheter på Briljantgatan i Tynnered övertogs av en bostadsrättsförening.
Bolagen inom Framtiden har även haft direktiv om att själva ta initiativ till fler ombildningar under mandatperioden. Och det har de också gjort.

Över 1200 lägenheter i förvandlingskön
Familjebostäder har gått ut med informationsbrev till 500 hushåll i Bergsjön och Bostadsbolaget har arbetat med 374 lägenheter i södra Biskopsgården. har hyresgäster i två fastigheter på Blidvädersgatan registrerat en bostadsrättsförening hos Bolagsverket.
Poseidon har arbetat för ombildningar av omkring 400 lägenheter i Hjällbo. I första etappen som gäller 103 lägenheter på Bondegärdet har det bildats en bostadsrättsförening.

Rödgrön budget ger totalstopp till 2026
Men allt det arbetet riskerar att ha gjorts förgäves. I alla fall om den rödgröna budgeten röstas igenom på kommunfullmäktiges möte nu på torsdag.
Av den framgår nämligen att Framtiden inte ska genomföra några ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt under mandatperioden och att samtliga planerade ombildningar stoppas.
I stället anser det rödgröna styret att blandade upplåtelseformer ska uppnås genom nyproduktion. Målet är också att 25 000 nya bostäder ska färdigställas fram till år 2028.

Föregående

Mörkret fortsätter att sänka sig över Västlänken

Nästa

Sidbytaren som vägrade svara