I Västsverige bor tusentals hyresgäster i lägenheter med kallhyra. Det innebär att värme och varmvatten inte ingår i hyran.
Med tanke på dagens skenande elpriser kan kostnaden för uppvärmning bli en rejäl ekonomisk smäll för den enskilda hyresgästen och på sikt hota möjligheten att kunna bo kvar i sitt hem.

Hög elräkning KLippan
Elräkningarna kan bli skyhöga för den som bor i en lägenhet med kallhyra. Fakturan gäller perioden 1-31 december förra året. Bild: Erik Lindahl

De flesta av husen med kallhyra är byggda i en tid då energiprestanda inte var en prioriterad fråga. Därför är många lägenheter alltför dåligt isolerade och läcker energi. Något som leder till höga energiräkningar och som hotar hyresgästernas ekonomi eftersom de inte kan påverka sin energiförbrukning.
– Hyresvärdarna har i dag heller inte starka incitament att energieffektivisera eftersom det är hyresgästerna med kallhyra som står för värmekostnaden. De här begränsningarna innebär att kallhyra blivit en omodern lösning som bostadsmarknadens parter med gemensamma krafter borde försöka fasa ut, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Förbo berett att prioritera om satsningar
Peter Granstedt, vd för kommunala bostadsbolaget Förbo, som har över 1 200 lägenheter med kallhyra, säger i en intervju i tidningen Hem&Hyra att bolaget är berett att omprioritera renoveringssatsningarna på grund av de höga elkostnaderna och även försöka påskynda energieffektiviseringen genom till exempel tilläggsisolering och ny teknisk utrustning.

Hyresgästföreningen efterlyser statligt stöd
Det är ett initiativ som Hyresgästföreningen hoppas får efterföljare. Men föreningen efterlyser också ett statligt stöd för hållbara renoveringar och anser att det är självklart att kostnaderna för energieffektivisering ska bäras av samhället och inte enbart av enskilda hyresgäster.
– Det behövs ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastigheternas energiförbrukning samtidigt som hyrorna kan hållas nere vid stora renoveringar. Det ligger i allas intresse att minska energiförbrukningen och att inte elda dyrt för kråkorna, säger Carl-Johan Bergström.

Fakta: Ungefärligt antal lägenheter med kallhyra i Västsverige
* Ale 120 (Alebyggen)
* Göteborg 8 fastigheter (Familjebostäder), 1 fastighet (Bostadsbolaget)
* Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal 1 200 (Förbo)
* Mölndal 550 (275 Mölndalsbostäder, 275 privatvärdar)
* Orust 460
* Partille 150
* Stenungsund 25
* Tjörn 164
* Varberg 1 600 (1 100 Varbergs Bostad, 500 privatvärdar)
* Öckerö 235
Källa: Hyresgästföreningen

Föregående

Traditionella medier på ständig reträtt

Nästa

Mindre än hälften av läkarna törs kritisera