Bostadsbristen ökar för landets studenter.
I Västsverige är det bara Trollhättan som kan erbjuda nya studenter en bostad inom en månad efter terminstart. I övriga västsvenska studentstäder är situationen betydligt dystrare och väntetiden rejält mycket längre.
Det framgår av årets bostadsrapport från SFS, Sveriges förenade studentkårer.

Inför varje höstterminsstart undersöker SFS bostadsläget i landets studentstäder. I år ingår 34 orter och underlaget bygger på uppgifter från bostadsbolag och studentkår på respektive ort.
Städerna förses sedan med färgmarkeringar. Grönt innebär att nya studenter erbjuds en bostad inom en månad efter terminsstart och gult att studenter kan räkna med att få en bostad under första terminen. Rött däremot betyder att en nyintagen student inte kan räkna med att få en bostad ens under sitt första halvår.

Sex städer har fått förlängd väntetid
Jämfört med förra året har situationen försämrats. Antalet rödmarkerade städer ökar för första gången sedan 2019. Sex städer har fått en sämre markering än förra året. Det gäller bland annat Borås som gått från grönt till gult.
– Under pandemin lättade trycket på bostadsmarknaden på många studieorter eftersom fler studerade på distans och i och med det inte flyttade till sin nya studieort. Nu vet vi att lättnaden endast var tillfällig. Så gott som alla studieorter har ett ökat söktryck på studentbostäder i år, säger Linn Svärd, ordförande för SFS.

Alla storstäder är rödlistade
Av rapporten framgår även att så många som 61 procent av landets studenter återfinns  i rödmarkerade städer. Det beror främst på att samtliga landets storstäder där de stora universiteten och högskolorna ligger är rödlistade.
Borås som alltså gått från grönt till gult redovisar i år ett högt söktryck och trots att det tillkommit fler studentlägenheter råder bostadsbrist. En majoritet av de nyintagna studenterna beräknas kunna få bostad inom två månader. I väntan på det finns akutboende i form av stugor på camping och särskilt studentpris på hotell.

Göteborg långt ifrån bostadsmålet
I Göteborg som återigen är rödmarkerat finns i nuläget drygt 11 000 studentlägenheter samtidigt som antalet studenter överskrider 60 000. En ekvation som inte går ihop och som innebär långa väntetider. Utanför centrum ligger den på ett till två år och i centrum ytterligare något år.
I staden pågår ett samarbetsprojekt Gbg7000+ med målet att få till 7 000 nya studentlägenheter till år 2026. Men prognosen tyder just nu på att det kommer att stanna på 4 224 stycken. Orsaken anges vara en kombination av höga markpriser, ökade byggkostnader och långsamma byråkratiska processer. Studentkåren konstaterar att det hade behövts fler initiativ för att tillgodose behoven.

Halmstad och Skövde halkar nedåt
Från rödmarkerade Halmstad rapporteras att situationen är värre än föregående år och att många studenter tvingas hyra sommarhus i väntan på en mer långsiktig lösning.
I rödlistade Skövde tar det mer än ett halvår för att få ett förstahandskontrakt och först inom ett år kan en ny student räkna med ett tryggt eget boende. Något som enligt studentkåren är långt ifrån tillräckligt och som ökar risken för att studenter hoppar av sin utbildning.

Bara Trollhättan grönt i Västsverige
Trollhättan är Västsveriges enda grönmarkerade studentstad och har sedan flera år en bostadsgaranti. Enligt stadens kommunala bostadsbolag Eidar har alla sökande inför hösten hittills kunnat få en bostad.
För att komma till rätta med bostadsbristen har SFS ett antal förslag. Det viktigaste är att återinföra ett statligt investeringsstöd eftersom det har haft en stor påverkan på byggandet av studentlägenheter med rimliga hyror. SFS konstaterar också att Sverige i dag är det enda nordiska land som saknar statliga stimulanser.
Organisationen vill också reformera bostadsbidraget eftersom många redan har för höga hyresnivåer och tvingas jobba extra för att kunna betala hyran. SFS vill också säkerställa att lägenheter verkligen går till aktiva studenter genom regelbundna studiekontroller.

SFS kriterier för ett tryggt boende
* Ett permanent förstahandskontrakt på en hyresrätt.
* Maximalt 30 minuters avstånd från högskolan med kollektivtrafik
* Maximalt 35 procent i hyra av studentens inkomst.

Färgmärkning av landets studentstäder
Grönt: Borlänge, Falun, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Norrköping, Piteå, Sundsvall, Trollhättan, Västerås, Örnsköldsvik, Östersund

Gult: Borås, Eskilstuna, Jönköping, Luleå, Skellefteå, Umeå, Växjö, Örebro

Rött: Göteborg, Halmstad, Karlskrona, Kiruna, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Visby

Föregående

Tredje raka för Västlänken som lokal valfråga

Nästa

Västlänken får inte mer pengar från Göteborg men förtroendet består