Publicerad 5/9-22. Uppdaterad 7/9-22.

Partierna lovar: Inga mer pengar till Västlänken!
Det var det viktigaste beskedet från de svarande i den enkät nätverket Stoppa Västlänken Nu skickade till partierna  för  14 dagar sedan.

Tio av de tolv inbjudna lokala partierna som deltar i kommunalvalet på söndag har svarat nej på frågan om partierna är beredda att skjuta till nya pengar om Västlänkens budget skulle krascha och i så fall hur mycket.
Feministiskt initiativ har inte sagt tydligt nej. Partiet svarade att trängselskatten kan ta hela fördyringen.
Vad Centerpartiet anser vet vi inte. Partiet har vägrat besvara de sex frågorna i enkäten utan någon motivering.
– Enkäten skickades centralt till partiernas kanslier i Göteborg. Det innebär att det är partiet som svarat och inte en partiledare eller motsvarande, kommenterar Mats Lövgren, ledande grävare i nätverket.

Samstämmiga kommentarer från de svarande partierna
Bland de frivilliga kommentarerna om frågan om eventuellt mer pengar till projektet kan följande noteras:
M: ”Trafikverket ansvarar för projektet och vi utgår ifrån att de står för eventuella extra kostnader”.
L: ”Vi vill inte att göteborgarnas pengar ska gå till en större nota än vad som är upphandlat”.
KD: ”Avtalet gäller och vi har inga större planer på att skjuta till nya medel från Göteborgs Stads sida”.
S: ”Vår åsikt är att göteborgarna har betalat tillräckligt genom skatter och trängselavgifter”.
MP: ”Avtalet mellan parterna är att hela Västsvenska paketet inklusive Västlänken ska hållas inom budget något som vi förutsätter”.
V: ”Vänsterpartiets utgångspunkt är den kostnad som kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat om, d vs för Göteborgs del 1,25 miljarder”
Notabelt är att samtliga ovanstående kommentarer kommer från partier som i åratal varit positivt inställda till Västlänken. Vad de partier som är kritiska mot Västlänken svarar redovisas senare. 

Redan klart att budgeten spricker – pengarna slut 2023”
– Det är under kommande mandatperiod som vi får svart på vitt om pendeltågstunneln blir dyrare än budgeterat. För oss som granskar projektet är det glasklart att budgeten spricker.
– Med nuvarande kassaflöde är pengarna slut redan under nästa år, och ingenting tyder på att alla de moment som kvarstår skulle kunna göras till en lägre kostnad än vad som hittills har gjorts, påpekar Mats Lövgren och fortsätter:

Medfinansierings-avtal med utrymme för tolkningar
– Partiernas hänvisning till ingångna avtal, Medfinansierings-avtalet, är besvärlig. I avtalet är det vagt beskrivet hur man ska hantera överskridande av kostnader. Det öppnar för tolkningar.
Fast om den tolkningen tycks ju partierna ha en mycket bestämd åsikt: Göteborgarna ska inte betala!
Nätverket ser därför partiernas svar som vallöften till göteborgarna.

Västlänkspartierna har fortsatt förtroende för Trafikverket
Svaren i enkäten tyder på att partierna tror att det kan uppstå nya kostnader. Hur ser det då ut, litar stadens partier på de utfästelser som Trafikverket har gjort om såväl budget som tidplan?
Det vill säga: att såväl budgeten som tidplan håller.”Om inget annat sägs så håller det”
Ja, svarar Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Socialdemokraterna. Då menar de på att så länge Trafikverket inte säger annat så förväntas både tidplan och budget hålla. Några kommenterar:
L: ”Liberalerna liter på våra myndigheter”
KD: ”Vi utgår från att myndigheten [Trafikverket] vidtar nödvändiga åtgärder”
M: ”Vi utgår från att de tidsplaner och den budget som finns gäller”
S: ”Vi litar på myndigheten [Trafikverket]”
MP: ”Vi ser inget i dagsläget som visar något annat” [om att tidplan och budget håller]
V: ”Det har inte kommit några andra uppgifter till kommunstyrelsen från Trafikverket” [om att tidplan och budget håller].
Fem partier tror inte på planer och budget
Övriga partier tror inte att tidplan och budget håller. De partierna är:
* Demokraterna
* Sverigedemokraterna
* Feministiskt Initiativ
* Göteborgspartiet
* Kommunistiska partiet
Ett parti vägrade att svara på enkäten: Centerpartiet.
Under kommande mandatperiod kommer det utkristalliseras ifall tidplan och budget håller.
Nätverket: ”Budget och plan redan spräckt”
Uppgifter i media säger att projektet är flera år försenat. Trafikverkets egen redovisning av färdigställande berättar att trots att mer än hälften av produktionstiden har passerats har endast en tredjedel blivit klart. Nätverkets granskning av ekonomin har avslöjat att projektet har kraftigt överskridit den ursprungliga kostnadskalkylen och flyttat pengar från framtida kostnader för att täcka upp underskottet.
Fortsätter kostnaderna i samma takt som de senaste 2,5 åren har hela budgetens 20 miljarder kronor (i 2009-års prisvärde) förbrukats under 2023.
Föregående

Bostadskön för studenter växer - utom i Trollhättan

Nästa

Olika sätt förklara fiaskot efter mordet på Palme