Mats Lövgren
Mats Lövgren, Nätverket Stoppa Västlänken Nu.

De politiska partier som står bakom tunnelbygget Västlänken hoppades i det längsta att det sannolikt mest omstridda projektet i Göteborgs historia inte skulle bli en valfråga.
Igen. För tredje gången.
Men den förhoppningen kom på skam i förra veckan då det aktiva nätverket Stoppa Västlänken Nu skickade ut en enkät till partierna i fullmäktige – och till de som siktar att komma in.

Valet avgörs 11 september så nätverket ville ha snabba svar redan på onsdagen i förra veckan för att hinna informera väljarna i tid.
Det funkade inte alls. Så nu har partierna efter påminnelser fått den här veckan på sig också, kommenterar nätverkets grävande administratör Mats Lövgren.
Han hade vid samtalet med Spanaren inte alls börjat titta på de svar som redan hade droppat in.

Så här lyder enkäten i sin helhet
Nätverket har idag skickat ut en enkät till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige samt några som står och bankar på dörren att få släppas in.
De frågor som nätverket önskar svar på är:
1) Ifall det uppstår fördyringar i projekt Västlänken/Västsvenska paketet, hur mycket är [PARTI] beredd att låta göteborgarna betala?
a) Ingenting
b) Upp till 2 miljarder kronor
c) Upp till 5 miljarder kronor
d) Obegränsat genom höjd trängselskatt

Frivillig kommentar:
2) Ifall tidplanen för Västlänken försenas påverkas Göteborg och dess invånare, bland annat av försenad stadsutveckling, fortsatt dålig luftkvalitet samt sämre tillgänglighet.
Kommer [PARTI] att i så fall verka för att Göteborgs stad kompenseras av Trafikverket eftersom det inte håller sina utfästelser?

Frivillig kommentar:
3) Litar [PARTI] på Trafikverkets utfästelser att tidplanen för projekt Västlänken håller och att trafikstart sker under 2026?
4) Litar [PARTI] på Trafikverkets utfästelser att projekt Västlänkens budget håller?
5) Finner [PARTI] att den information som förmedlas av Trafikverket om projekt Västlänken är tillräcklig?
6) Har [PARTI] ytterligare kommentarer kopplat till projekt Västlänken som skulle kunna vara av intresse för väljarna i Göteborg? Partierna har till och med onsdag på sig att svara.”

Vilket de alltså inte klarade.

Ett parti vägrade svara

Sent på fredagskvällen avslöjadejade Mats Lövgren att alla partier utom ett hade skickat in svar på enkäten.

Ett parti har vägrat att besvara på de sex frågorna: Centerpartiet.

I ett mejl till nätverket skriver Centern att de ”avstår från att svara”. Ingen förklaring ges.

– Var och en får dra sina egna slutsatser ifall Centerpartiet är rätt parti att rösta på huruvida Västlänken är en viktig fråga för Göteborg eller inte den kommande mandatperioden, kommenterar Mats Lövgren.

Föregående

Flera föreställningar av minimusikalen i Kronhuset

Nästa

Bostadskön för studenter växer - utom i Trollhättan