Svälter de gamla på äldreboendena när matpriserna rusar i höjden? Inte i Göteborg.
Det finns pengar över – än. Men i höst blir det kärvare.
Då måste det till mer pengar om man ska hålla standarden uppe.

Elisabet Lann

Kommunalrådet Elisabet Lann (KD) är ordförande i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden. Hon oroar sig inte för svält på de kommunala äldreboendena.
– Vi ser ännu ingen påverkan på ekonomin, skriver hon i ett mejl till Spanaren. Prognosen visar på ett nollresultat i förhållande till budget. Vi har inga planer på besparingar och ser inte heller behov av det.
Men Elisabet Lann tillägger att det kan behövas mer pengar framöver.

Upphandlade avtal hjälper budgeten
Hur kommer det sig att budgeten håller i dessa tider?
Eva Appelqvist ger svaret. Hon är tf. avdelningschef i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden.
En orsak är att personalen inte springer i butikerna och handlar. Man köper in från grossisterna till priser enligt kommunens upphandlingsavtal. Det gällande avtalet varar till i höst.

Smittan höll gästande ätande borta
En annan orsak är pandemin. De 19 seniorrestaurangerna i anslutning till äldreboenden och som är öppna för alla pensionärer har ju inte utnyttjats när alla försökt undvika smittan. Det blev pengar över.
Dessutom har inte alla äldreboenden varit fullbelagda.
– Jag har varslat om att vi inte klarar hela året på befintlig budget, säger Eva Appelqvist till Spanaren. Priserna drar ju i väg.
Enligt nuvarande budget får livsmedelsinköpen till de 48 kommunala äldreboendena kosta totalt omkring 70 miljoner kronor i år. Det ska räcka till mat för i genomsnitt 62 kronor per person och dygn.

Höga matmål i stadens dokument
Vad gäller kvaliteten på maten har Göteborgs Stad höga mål.
Så här står det i dokumenten:
”Måltiderna är en av grundstenarna i äldreomsorgens verksamhet och utgör en central och integrerad del av både vården och omsorgen av den äldre. Förutom att motverka undernäring skapar måltiderna sociala sammanhang och bryter ensamhet. Måltiderna inom äldreomsorgen är en viktig del i arbetet för ett värdigt och gott liv för alla.”

Eva Appelqvist

Köksmästare säkrar matens kvalitet
Hur säkrar man i så fall matens kvalitet?
Eva Appelqvist uppger:
Förvaltningen har anställt utbildade köksmästare i alla kök, även om en del ansvarar för mer än ett kök. I övrigt håller man sig med kockar och måltidsbiträden.
På de flesta boenden kan man välja mer än en rätt per dag. Men inte på alla.
Bara 14 boenden har eget kök där maten lagas på plats. Ytterligare två kök ligger nära ett boende.
I övrigt körs maten från 16 tillagningskök. På vissa boenden kokar man själv potatis, grönsaker och andra tillbehör.

Ingen oberoende granskning har gjorts
Någon oberoende granskning av kvaliteten förekommer inte.
Dock gjorde de fyra lokala pensionärsorganisationerna en undersökning av matsituationen på Göteborgs kommunala äldreboenden 2018.
Undersökningen var inte vetenskaplig, och bortfallet var stort.
Det kan ändå nämnas att många var nöjda med det mesta. Men det rådde starkt missnöje med salladsborden som ansågs slarviga. Det var på sina håll i stort sett omöjligt att få en extra maträtt. Vissa rätter förekom aldrig på matsedeln, till exempel rotmos. På en del boenden fanns bara en rätt per dag.
Rapporten är ingenting Göteborgs Stad ägnar intresse åt i dag.

 

Föregående

Var ska ny skateboardbana i väster ligga?

Nästa

Avtalet som ger nytt hopp för Kyrktorget