Rivning Kommersen inifrån
Inne i Kommersens gamla hus fanns loppmarknad. Nu finns bara en grävmaskin som river huset. Bild:Patrik Paulsson.

Nu är rivningen av Göteborgs sista hamnmagasin i full gång, det hus vid Första Långgatan där loppmarknaden Kommersen höll till i många år.
Huset har stått tomt sedan Kommersen fick flytta ut i väntan på rivning, för att lämna plats till det som så småningom ska bli en park i det nya området Masthuggskajen som håller på att växa fram.

Men det är inte bara en före detta loppmarknad, det är också ett av Göteborgs mest bemålade hus. Både under tiden som loppmarknad och ända fram till nu har olika gatukonstnärer målat på huset, som fått nya bilder så gott som varje dag, vilket Spanaren skrivit om tidigare.

Det sista minnesmärket försvinner och ersätts av park
Loppmarknaden skulle få flytta till Skeppsbron, till lokaler där krogen Kinesiska muren legat, men av det blev inget. Nu finns planer på att Kommersen kan få lokaler på Hisingen, men när det kan komma igång är oklart. Och under tiden försvinner alltså det sista av de hamnmagasin som legat i anslutning till hamnen och som en gång präglade hela området, när Göteborg hade en hel mängd båtar vid kaj för lastning och lossning av gods.
Den nya parken beräknas vara klar 2026.

Föregående

Omvandling svårare efter Framtidens beslut

Nästa

Jag fortsätter vara omodern