MIN VALFRIHET har tagits ifrån mig. Inte direkt av staten, utan av ofta små privata företag. Dock: Staten låter det ske.
Det handlar om sedlar och mynt utgivna av Sveriges Riksbank. Dessa pengar ska gälla som betalningsmedel. I händelse av kriser uppmanas svenska folket att hålla sig med kontanter hemma.

KOMMER KONTANTERNA att duga ens då? I massor av butiker och näringsställen visar man kalla handen mot sedlar och mynt. Det ska vara kort eller swish. Svenskar vill känna sig moderna och lyder.
Även jag anpassar mig. Dock under tvång.

NUMERA HÖR jag alltså till den gerillagrupp som kämpar för kontanternas överlevnad. Jag handlar med sedlar och mynt varje gång det är möjligt.
För valfrihetens skull.

DET FINNS ett annat starkt skäl. Storebror banken ska inte veta allt jag företar mig. Det är nog med att jag betalar mina räkningar via banken i slutet av varje månad.
Jag kommer att fortsätta vara omodern så länge det är tillåtet.
(Hittar en enkrona vid tangentbordet. Hur har den hamnat där? In i plånboken med den).

Föregående

Grävskoporna sätter tänderna i det sista minnesmärket

Nästa

Mer avfall brinner när sorteringen försämras