Innergård i hyresfastighet i Masthugget
En vacker innergård i Övre Masthugget där lägenheterna borde vara möjliga att hyra även framöver, enligt beslut i Framtidens styrelse. Bild: Patrik Paulsson

Det kan bli stopp för fortsatta ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i centrala områden i Göteborg. Nyligen beslöt nämligen en majoritet av politikerna i styrelsen för allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden att ändra definitionen av ordet område.
I stället för att använda begreppet primärområde ska koncernen i stället använda stadsområde som är betydligt större geografiskt.

Det var i oktober förra året som en majoritet av kommunfullmäktige beslöt att öppna för ombildningar överallt i staden i de områden där antalet hyresrätter dominerar. Med dominerande menas att andelen hyresrätter utgör 65 procent eller mer av det totala bostadsbeståndet.
Däremot definierade inte kommunfullmäktige vad ett område egentligen omfattar. Den tolkning som staden och Framtiden-koncernen hittills har gjort är att det ska översättas med primärområde.

96 geografiskt små områden
I Göteborg finns 96 stycken sådana vilket innebär att de per definition är geografiskt relativt små. Av de 96 har 31 identifierats som områden där hyresrätten dominerar.
Några av dem är Hjällbo med 91 procent hyresrätter, Lövgärdet 89, Landala 87, Haga 85, Stigberget 84, Södra Kortedala 78, Kungsladugård 73 och Johanneberg 65 procent.

Majoritet i styrelsen fick igenom annan tolkning
Men på ett extrainsatt styrelsemöte i Framtiden-koncernen den 7 juni i år trummade en majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Vänster- och Miljöpartiet, igenom en helt annan tolkning av ordet område.
”Vi anser att det är mer adekvat att utgå från stadens indelning i stadsområden när bolagen tar sig an kommunfullmäktiges uppdrag eftersom detta bättre återspeglar den övergripande fördelningen av upplåtelseformer”, heter det i oppositionens motivering till ändringen.
Med röstsiffrorna 6-3 klubbades ändringen igenom. Något de tre ledamöterna från den styrande alliansen reserverat sig emot och ansåg att det är ”uppenbart att man inte avsåg stadsområde som definition av område”.

Strid om primär- eller stadsområdens företräde
Stadsområdena i Göteborg infördes 1 januari 2021 i samband med att stadsdelsnämnderna avskaffades vid årsskiftet 2020-21. De är fyra stycken, Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen och betydligt större än primärområdena.
Oppositionen har inte gjort någon hemlighet av att hela syftet med förändringen är att få stopp på omfattande ombildningar i centrala delar av staden. För varken i Centrum eller Sydväst har hyresrätten en dominerande ställning och kommer därför inte i fråga för ombildningar.
Alliansstyret däremot anser att oppositionen obstruerar mot kommunfullmäktiges beslut och sätter käppar i hjulet för de göteborgare som hellre vill äga än hyra sin bostad.

Oppositionens farhågor har besannats
Redan när beslutet om ombildningar i större skala fattades varnade den politiska oppositionen för att det framförallt skulle komma intresseanmälningar från stadens mer välbärgade områden. En titt i backspegeln visar att det också har blivit just så.
Under perioden 2020 till och med mars 2022 har Framtiden-koncernens bostadsbolag fått in intresseanmälningar om att ombilda 21 fastigheter med tillsammans 1 106 lägenheter. Allra flest propåer, 11 stycken, har Bostadsbolaget fått medan Poseidon mottagit 6 och Familjebostäder 4. Gårdstensbostäder har inte fått några intresseanmälningar alls.
De hyresgäster som uttryckt intresse för att ombilda bor främst i områden som Haga, Majorna, Järnbrott, Vasastaden, Guldheden, Johanneberg, Stampen, Gamlestaden och Nordstan.

Ingen garanti att få ja till ombildning
Men inte ens med de tidigare reglerna om primärområde är det självklart att få ja på intresseanmälningar. När Bostadsbolagets styrelse tidigare i vår fattade beslut om sina förfrågningar blev det nej till de flesta. Dock av lite olika skäl.
I några fall skulle en ombildning kräva en avstyckning av fastigheten. I fyra fall i Haga har Bostadsbolaget planer på att bygga 24 nya lägenheter på vindarna och därför anses de fastigheterna ha stor strategisk betydelse och i några fall domineras inte det aktuella primärområdet av hyresrätter.

Fakta stadsområden
Fyra (4) stadsområden infördes 1 januari 2021
Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen. Motsvarar geografiskt de tidigare stadsdelsnämnderna.

  • Nordost omfattar geografiskt sdn Angered och Östra Göteborg.
  • Centrum motsvarar sdn Centrum, Majorna-Linne och Örgryte-Härlanda.
  • Sydväst Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg.
  • Hisingen tidigare sdn Lundby och Norra och Västra Hisingen.
Föregående

Vårt valsystem tillåter "vildar" i riksdagen

Nästa

Grävskoporna sätter tänderna i det sista minnesmärket