Göteborgs mest målade hus, Kommersen vid Första Långgatan, väntar på rivning, 121 år efter dess födelse.

Räven på Kommersens vägg
De flesta bilder har målats över flera gånger. Så även denna räv. Bild: Patrik Paulsson.

Verksamheten med loppmarknad har i över tjugo år dragit massor med folk från både Göteborg och ända iväg till utlandet, men nu ska det bli park här i det området när nybyggnad snart drar igång.

Från början fanns det massor med magasin och andra lokaler i området, sådant behövdes i nära anslutning till hamnen. I just Kommersenhuset har det varit lager för trävaror, byggvaruhus och sedan grönsakshandel innan loppmarknaden tog över vid millenieskiftet.
Och bara några år efteråt drev några gatukonstnärer igenom att de fick måla på huset, och oräkneliga är de mer eller mindre bra bilder som målats över varann under åren.

Hyr ett bord och sälj vad du vill
Kommersen fungerade på så vis att man hyrde ett bord och sålde, i stort sett vad som helst och allting, en alternativ ekonomi som gav mindre köpstarka familjer att hitta vinterkläder till barnen eller en radio.
Men också ett sätt att i liten skala skapa sej en grogrund till ett företag, som en försiktig resa ut i det som kanske kan växa och försörja sin ägare. Eller så är det hyrda bordet bara till för att bli av med en del grejor från vinden som man inte vill slänga.
Både alternativ ekonomi, kultur och ett sätt att träffa folk och utbyta erfarenheter om livet, ta en fika och ses.

Kommersen utsida2
Många målningar har passerat revy under Kommersens livstid. Här är ytterligare en som har fått skatta åt förgängelsen. Bild: Patrik Paulsson.

Alternativ ekonomi intresserar forskare
Självklart har denna alternativa mötesplats intresserat forskare, alltifrån Stadsmuseet, universitetet och undersökningsorganisationer som vill speja in i framtiden för att se vilket samhälle vi är på väg in i.
Även Göteborgs stad har i sitt planarbete insett att alternativ ekonomi, att spara resurser och värna all kultur som finns i andra sätt att leva bör ha sin plats i stadens framtid.
Stadsbyggnadskontoret talar om en vision där det finns ett samhälle med långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb, utvecklad välfärd, hälsa och trygghet. Och fyller på med tankar om rättvisa, solidaritet, där man kan vända segregationen, en av de största utmaningarna i Göteborg. Tanken är också att det ska byggas ett nytt hus där liknande verksamhet kan få flytta in.

Nytt hus med högre hyra – inte förvaltningens bord
Samtidigt berättar de som hyrt bord att en ökad hyra i ett nytt hus skulle få åtminstone hälften att backa, det blir omöjligt att få någon avans med högre hyra. Och de som håller på med olika kulturverksamheter är också skeptiska: Självklart är ett ruffigt hus billigare att vara i.
Kulturförvaltningen i Göteborg stad säger också att de inte har något ansvar för alla olika kulturyttringar i staden, utan mest ska stötta den mer professionella konsten och kulturlivet. Andra ska få sköta sej själva, men dyra lokaler gör sådant svårt.

Kommersens utsida
Det gamla hamnskjulets historia som hemvist för alternativ ekonomi är slut. Här blir det park och nybyggen. Bild: Patrik Paulsson.

Det sista hamnskjulet – dömt att rivas
Stadsmuseet vill bevara det allra sista hamnskjulet i det gamla hamnområdet. Men det är alltså dömt att rivas, under tiden en ny lokal möjligen dyker upp i närheten ska Kommersen få flytta in i den gamla restaurangen Kinesiska Muren vid Skeppsbron, en lokal där det inte hänt nånting. Om det kommer att fungera, om det småningom blir en återflyttning till nya tjusiga lokaler i Masthuggstorgets närhet får framtiden utvisa.

”Allt som ska finnas senare finns redan nu”
Om människorna som samlades i det före detta trälagret Kommersen återkommer vet vi inte. I en av alla de undersökningar som gjordes för några år sedan, säger i alla fall en av besökarna:
– Allt det som politikerna säger ska finnas här i framtiden finns ju redan! Möten med människor man annars inte mött, att hitta en underbar porslinshund, försöka pruta, misslyckas, få en härlig pratstund och köpa den ändå, för Kommersens skull, för människornas skull.
– Fast en vet att den saknar estetiken för att platsa i maktens korridorer!

Föregående

Fodervärden en nyckel till assistanshundens framgång

Nästa

Svenskarna mest trångbodda i Norden