Förra året blev 620 hushåll hos allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg av med sina hyreskontrakt. I stället gick deras lägenheter till den ordinarie bostadskön.
Orsaken är att hyresgästerna olovligen har hyrt ut sina lägenheter i andra hand.Det visar en sammanställning från kommunala Framtiden-koncernen där bland andra Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon ingår.

Sedan år 2015 arbetar Störningsjouren på bostadsbolagens uppdrag med att utreda oriktiga hyresförhållanden. Framför allt handlar det om olovlig andrahandsuthyrning, alltså där hyresgästen hyrt ut utan att ha fått tillstånd av sin hyresvärd.Sedan starten har Störningsjouren, som också ingår i Framtiden-koncernen, genomfört 9 000 utredningar och 2 650 lägenheter har kunnat ”friställas”.– Vi vill att alla ska bo tryggt med riktiga hyreskontrakt för såväl hyresgästens som grannars och personalens skull, säger Annika Örby, verksamhetschef hos Störningsjouren.

Riskabel uthyrning som kan sluta i fängelse
Att hyra ut en hyreslägenhet utan tillstånd är en riskabel sysselsättning. Förstahandshyresgästen blir, om det upptäcks, av med sitt kontrakt direkt utan föregående varning och andrahandshyresgästen har i det sammanhanget inga rättigheter alls utan åker också ut.Sedan lagen skärptes i oktober 2019 ingår även fängelse i straffskalan. Den som hyrt ut utan tillstånd och dessutom tagit ut alldeles för hög hyra kan straffas med böter eller fängelse i högst två år.Den hyra du får ta ut är vad du själv betalar plus ett eventuellt tillägg på maximalt 15 procent för slitage av möbler. Dessutom får du ta ut de faktiska kostnaderna för el och bredband.

Prioriterat arbete på väg mot tryggare områden
Terje Johansson är vd för Framtiden-koncernen och han ser arbetet mot olovlig andrahandsuthyrning som högt prioriterat, inte minst för att uppnå målet att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden år 2025.– Att motverka oriktiga hyresförhållanden är viktigt och bidrar till en sund bostadsmarknad och tryggare områden i hela Göteborg. Det är därför glädjande att Störningsjouren kunnat friställa så många lägenheter och det skickar en tydlig signal att oriktiga hyresförhållanden inte är något som accepteras, säger han.

Föregående

Brist på specialistläkare men ingen vet hur många

Nästa

Trendbrottet - kortare bostadskö förra året