Det råder stor brist på specialistläkare i landet. Men hur stor är den?
Spanaren sökte svaret överallt. Det gick minst sagt trögt. Förvirring råder.

– Ofattbart, stönar en tjänsteman Spanaren talat med.

Patienter ligger i långa köer. En av orsakerna är brist på specialistläkare. 19 av Sveriges 21 regioner uppger sig ha brist.
Spanaren bestämde sig för att hämta hem lite siffror på detta. Det borde vara lätt.
– Självklart finns det siffror, sade en av våra medarbetare.

Sahlgrenska utifrån
Sahlgrenska uppger att det finns brist på specialister inom Radiologi, Psykiatri, Ögon, Lungmedicin och IVA. Men inga siffror på hur stor bristen är. Bild: SU.

Utan siffror inget underskott?
– Ja, hur ska de annars veta att det finns ett underskott? undrade en annan.
Så häng med på rundturen!
Frågan gick först till närmast liggande Västra Götalandsregionen. Där svarade man med uttryck som regiongemensam kompetensförsörjning, kartlägga, genomlysa och analysera samt ”behålla-perspektivet”. Inte en enda siffra på bristen.

Många oprecisa regionala ord
Jättestora Sahlgrenska Universitetssjukhuset meddelade: Några områden där vi har brist är Radiologi, Psykiatri, Ögon, Lungmedicin och IVA.
Inte en enda siffra där heller.
Tredje besöket gick till Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås som skrev:  I hela Västra Götalandsregionen arbetar vi aktivt, planerat och långsiktigt med att både rekrytera och utbilda personal inom alla olika kategorier.
Ingen siffra.

Inget om brist på specialister – bara statistik över anställda
Vi klättrade upp på riksnivå.
Socialstyrelsen meddelar att man i år som vanligt ska kartlägga tillgång på specialistläkare. En enkät skickas till regionerna och till Sveriges Läkarförbund där det frågas om brister.
Inget svar på vår fråga om aktuella siffror.
Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inga som helst uppgifter om underskott på specialistläkare. Bara statistik över offentligt anställda läkare av olika kategorier.

Inget napp hos Läkarförbundet eller SCB
Men Sveriges Läkarförbund då? Fackförbundet?
Här finner man mycken kunskap. Förbundet organiserar både offentligt och privat anställda läkare. Bristen på tydlig statistik väcker kritik. Förbundet har därför föreslagit att uppgifter om specialistbristen samlas hos Nationella vårdkompetensrådet som ligger under Socialstyrelsen.
Statistiska Centralbyrån (SCB) har siffror på antalet verksamma läkare i landet men absolut inga uppgifter om bristen.
Spanaren fick ge upp. Så nu vet ni läsare varför.

Föregående

Utvecklingsroman som ångar av sex och lust

Nästa

Olovlig uthyrning kostade kontraktet för 620 hushåll