När Mats Lövgren i nätverket Stoppa Västlänken begärde att få ut Trafikverkets ekonomiska prognoser för det fortsatta byggandet av Västlänken svarade verket:

”Några sådana handlingar som du efterfrågar finns inte upprättade och därmed finns ingen allmän handling att lämna ut.”

– På så vis försöker Trafikverket dölja att deras ekonomiska prognoser för Västlänken enbart är fabricerade och saknar saklig grund. Naturligtvis är det helt oacceptabelt. Därför anmäler nätverket Trafikverket till Förvaltningsrätten, kommenterar Mats Lövgren verkets besked.

Siffror som förbryllar

Nätverket har den senaste tiden granskat och redovisat siffror för det fortsatta byggandet av Västlänken och anser att siffrorna visar på ”tveksamheter i projektets ekonomiska status”.

En del av dessa siffror låg till grund för Spanarens artikel i förra veckan med en begäran om att Trafikverket snarast skulle kalla till en pressträff och lägga alla korten på bordet beträffande återstående kostnader för Västlänken.

– En genomgång av Västsvenska paketets ekonomiska rapporter vi gjort visar på bryska tag med osthyveln för att få ekonomin att gå ihop. När prognosen och utfallen inte har överensstämt har Trafikverket tagit stora delar av det som anges vara framtida kostnader för projektet i syfte att täcka upp underskotten, motiverar Mats Lövgren nätverkets anmälan.

Kraftig minskning

Nätverkets granskning visar bland annat att Trafikverket för år 2025 och 2026 har skrivit ned sina kalkyler för spår, signalsystem, säkerhet, IT-system och diverse inte obetydliga kringkostnader till en tredjedel, från 3 miljarder till endast 1 miljard kronor.

– Inget tyder på att kostnaden för de arbeten som då väntas genomföras har blivit så mycket lägre, påpekar Mats Lövgren.

Så varför gör Trafikverket så här, anser du?

– Naturligtvis för att de har något att dölja. Någon annan förklaring går inte att finna. Därför begär nätverket att Förvaltningsrätten skall ta ställning till ifall det är förenligt med en myndighets uppgifter att undanhålla viktig ekonomisk information för allmänheten.

Föregående

Elektriska pionjärer visar vägen för efterföljarna

Nästa

När får Göteborg sitt varvsmuseum?