Sedan några år har GS Buss kört bland annat linje 60 mellan Redbergsplatsen och Masthugget enbart med elbussar. Dan Paulström är operativ chef på GS Buss och säger att det gått över förväntan:
– Både driftmässigt och ekonomiskt har det fungerat över förväntan, säger han. Varje ny buss laddar bättre och bättre, och trots korta laddstopp har vi oftast mer i batterierna är vad som behövs, säger han.

Elen kommer från miljöcertifierade källor och eftersom 60-bussen är en av de mest trafikerade busslinjerna i staden betyder elektrifieringen mycket. Här är Göteborg rätt bra framme jämfört med övriga landet, och tanken är att alla bussar i stadstrafik ska vara elbussar redan nästa år. Sen ska resten av de längre linjerna utanför stadskärnan följa efter, med målet att inga dieselbussar ska finnas kvar år 2030.

30 elbussar trafikerar tre linjer
GS Buss kör nu 30 elbussar, som går på linjerna 59, 60 och 62.
Resenärer och förare får en tystare buss, men det gagnar dessutom de som bor längs busslinjerna. Inte minst de som bor i övre Masthugget, där de gamla dieselbussarna stånkande morrade sej upp för backarna i stadsdelen. Dan Paulström har inte fått in så många reaktioner, folk hör hellre av sej om något blivit sämre.
Men man kan ju själv ställa sej i backen på Paradisgatan i Masthugget och lyssna in skillnaden, den är rätt stor.

Nobina tar över efter GS Buss
Och elektrifieringen fortsätter alltså, men inte i GS Buss regi. De vann nämligen inte upphandlingsavtalen, när Västtrafik köpte in driften av bussarna.
Nu ska istället Nobina ta över i sommar och fortsätta att köra. Så GS Buss kommer att avvecklas, eftersom de inte har några linjer kvar att köra. Men när Nobina tar över kommer bussarna fortsatt av vara eldrivna.

Föregående

Nu måste Trafikverket lägga korten på bordet

Nästa

Trafikverket anmäls till domstol