Hur står det egentligen till med bygget av tågtunneln Västlänken?
Det är en relevant fråga allt fler oroliga göteborgare ställer.

Vad är det som händer bakom de gröna planken, eller troligtvis inte händer? Varför fortskrider bygget så långsamt? Håller tidsplanen med invigning och trafikstart i december 2026? Hur länge skall halva stan se ut som en rörig, hindrande byggarbetsplats?
Och den kanske allra viktigaste frågorna: Har allt varit förgäves? Håller hela projektet på att krascha? Har alla miljarder som biltrafiken tvingats betala i trängselskatt ödats bort på … ingenting?

Tidsplanen
Själva tunneln började byggas 2018 och skall vara klar 2024. De två sista åren behövs för spårläggning och alla andra installationer som behövs för tågtrafik.
Låt oss börja med tidsplanen. Den håller inte. Projektet är bevisligen försenat. Det behöver man inte vara civilingenjör i väg och vatten för att begripa.
Förra året började till och med den hittills trosvissa projektledaren för Västlänken ana att det inte står rätt till med den uppgivna tidsplanen. Det uppenbarades till exempel i november förra året då Bo Larsson inför Göteborgsregionens politiker erkände att ”tandemdriften har varit låg”.
Lite senare ändrade han sig då vi via media fick veta att projektet är ”lite tidigt inne i produktionen för att kunna säga att tidsplanen håller”. Halvvägs in i byggandet kan han alltså inte säga något bestämt om tidsplanen.

Sista etappen styr
Tveklöst är det så att hela tunneln inte kan vara klar för trafik förrän den sista, senast klara etappen är färdig. Vilken blir det?
I en tidningsintervju 2017 deklarerade Bo Larsson att det jättelika schaktet för stationen vid Hagakyrkan skulle vara färdiggrävt i slutet av 2018. Tre år senare, i slutet av 2021, var det knappt påbörjat. Kan man bygga ikapp tre år i ett så här komplicerat bygge? Finns det nog ingen som tror, inte ens på Trafikverket.
I samma etapp ingick de nödvändiga förstärkningsarbetena av det norra röret i Götatunneln, tidvis till stort men för biltrafiken. Arbetet skulle enligt planen vara utfört i december 2018. men bygget stoppades och entreprenören byttes ut.
I december 2020 återupptogs arbetet. Enligt avtalet skulle det vara klart 4 juni 2021. Efter diverse krystade förklaringar och krumbukter från Trafikverkets sida kunde biltrafiken släppas på igen – i december 2021.

Etapp Korsvägen
Inte heller etapp Korsvägen följer tidsplanen. Där ser det inte ut att hända mycket. Det mullrar av sprängningar under Johanneberg ett par, tre gånger per dag, men nere vid själva platsen ser det inte ut att hända mycket bakom planket. Trafiken flyter dock hyggligt förbi, det skall erkännas.

Mer pengar behövs
Och då kanske det kan vara lämpligt att börja prata pengar.
Efter alla förseningar som ofrånkomligt gett fördyringar undrar naturligtvis många (inklusive denne skribent): Räcker pengarna? D v s den ungefärliga miljard bilismen årligen tvingas pumpa in i projektet? Projektets budget har ju angivits vara 20 miljarder i 2009 års penningvärde. Kostnaden närmar sig med indexuppräkningar under tolv år sakta men säkert 30 miljarder.
Och mer pengar kommer att behövas. För etapp Korsvägen tog budgetens 3,2 miljarder slut i september förra året! Utan att ens en fjärdedel av jobbet är gjort. Det har det hårt arbetande nätverket Stoppa Västlänken Nu tagit reda på. Allt arbete efter september har betalats med pengar utöver budget.

Tar av framtida medel
Varifrån kommer dessa pengar? De har tagits från budgeten senare i projektet. Risken är alltså stor att de budgeterade tre miljarderna för spår, elektricitet, signalsystem, säkerhet o s v är decimerade eller förbrukade 2024.
Trafikverkets förklaring till nätverket är att det för Korsvägen inte finns någon budget, endast ”ett riktpris”.
Det är såklart bara snicksnack från Trafikverket. Det finns en budget. Följ den. I budgeten är kostnaderna för samtliga etapper beräknade och inlagda.

Ingen etapp går bra
Man skulle såklart kunna tänka sig att överföra pengar från någon etapp det går bra för. Det är bara det att det inte går bra för någon etapp, har Stopp Västlänken Nu tagit reda på i Trafikverkets ekonomiska rapporter. ”I slutet av 2022 kommer pengarna att vara slut i samtliga etapper”. Samtidigt som byggandet av själva tunneln skall pågå till 2024 och resten till 2026.
Det låter inte bra ens för en lekman på området. Men behövs det mer pengar än Trafikverket tidigare hart uppgett att det skall kosta, så är det ju bara att låta pengakranen från bilismen fortsätta stå vidöppen. Bilismen och transportsektorn skall ju tåla vad som helst, har vi förstått av de senaste dagarnas debatt kring fossila bränslen.

Kalla till presskonferens omgående!
Mer skulle kunna dras fram i ljuset när det gäller Trafikverkets tillkortakommanden men nog för den här gången. Nu har det hänt så mycket egendomligt sedan byggstarten 2018, inte minst ekonomiskt, att det är hög tid för Trafikverket att före utgången av januari (2022) kalla till presskonferens och lägga alla korten på borden. En majoritet av oroliga göteborgare kräver nu att få svart på vitt, att få veta hur det egentligen ligger till med Västlänken, som alltmer börjar likna ett praktfullt skandalbygge.

Politiskt bluffande
Låt mig till sist bara påminna om, att den slutgiltiga sträckningen av Västbanken via Haga bygger på ett politiskt bluffande som inte kan betecknas som något annat än en lögn. Det var när Annelie Hulthén, meddelade dåvarande Banverket, att kommunstyrelsen vid sitt sista sammanträde för året hade beslutat, att det var sträckningen via Haga som stan ville ha. Det ville den inte, vilket Spanaren skrivit om tidigare.

Föregående

Året som gick sett med Spanarens öga

Nästa

Elektriska pionjärer visar vägen för efterföljarna