Frågan i rubriken är synnerligen berättigad.
Sverige har haft en riktigt stor, internationellt välkänd varvsstad och det är Göteborg. Rimligen borde därför stan ha ett varvsmuseum, som berättar om och belyser en osedvanligt framgångsrik industriepok i stans 400-åriga historia. Det anser många. 

Visst, varv har funnits och finns i flera andra sjöfartsstäder runt våra kuster, Uddevalla, Landskrona, Malmö, Karlskrona och Stockholm för att nämna några. Men det är nog Göteborg de flesta kommer att tänka på när varv kommer på tal.

Inte första gången frågan väcks
Frågan om ett varvsmuseum är ingalunda ny, och fortfarande finns det några som minns den framgångsrika tiden och andra som påminner om att den borde dokumenteras professionellt och vetenskapligt.
Den senaste i raden är Lars Hallberg. Häromdagen lämnade han in ett förslag om att bygga ett varvsmuseum på Norra Älvstranden till kommunens förslagslåda, det så kallade Göteborgsförslaget.
Så här motiverar Lars Hallberg kortfattat sin idé:
Kranar rostar och förfaller, mark exploateras men framförallt så riskerar vi att så enormt mycket information och kunskap om denna mycket viktiga period i Göteborgs historia försvinner med tiden.”

Hur kan historien hållas levande?
Vidare i sitt förslag skriver han:
Vad vore Göteborg utan hamnarna, båtarna och varven? Hur håller vi denna viktiga del av vår historia levande?På gammal varvsmark på Hisingen står ett antal gamla kranar som det då och då diskuteras högljutt om. Vem skall göra vad och framförallt vem skall betala? Jag vill se ett riktigt permanent Varvsmuseum, gärna alldeles intill någon av do gamla kranarna på Götaverkens gamla område.”
Lars Hallberg påpekar att Varvshistoriska föreningen i Göteborg strävar efter att hålla stans unika historia på varvsområdet ända från 1600-talet vid liv. Där finns mycket kunskap samlad och den information föreningen kan lämna skulle kunna bli en bra startpunkt för ett museum.
Lars Hallbergs slutkläm lyder:
”Självklart skall vi ha ett Varvsmuseum i Göteborg och självklart skall Göteborgs stad betala och driva detta.”

En mer än 35 år gammal varvsdiskussion
I över 35 år har tanken på på ett varvsmuseum i Göteborg diskuterats. 1987 ville dåvarande Folkpartiets Göteborgsbänk med Kerstin Keen i spetsen i en motion att staten skulle ta initiativ till och driva ett varvsmuseum i Göteborg.
Så här motiverade gruppen bland annat sitt förslag:
Svenska Varv AB tog våren 1978 initiativ till ett projekt ”SvenskVarvsindustri i Göteborg”. Genom detta projekt har flera avhandlingar som belyser varvens historia publicerats. Materialet från de nedlagda varven har samlats in och ordnats för att kunna användas av framtida forskare. Ett omfattande insamlingsarbete då det gäller bilder, film, intervjumaterial och 2000 föremål har genomförts. Detta material skulle kunna användas för ett varvsmuseum.”
Men verksamheten avstannade och Göteborg har fortfarande inget varvsmuseum.

Aktiv historisk förening

Men Göteborgs Varvshistoriska förening har varit mycket aktiv när det gäller att bevara dokument och minnen från den stora varvsepoken i stan.
I ett radioreportage 2014 berättade ordföranden Hans Nilsson om att föreningen samlat in och bevarat över 50 000 fotografier, dagböcker och dokument.
I reportaget uttalades förhoppningar om att Göteborgs till sitt 400-årsjubileum borde kunna se ett varvsmuseum. Hans Nilsson var skeptisk och som vi nu vet har hans farhågor besannats.
I dag finns en mängd värdefullt material från varvsepoken magasinerat på olika håll i stan. En del lokaler sägs inte vara ändamålsenliga och sannolikt kostar även denna blygsamma kulturinsats pengar år efter år.

Föregående

Trafikverket anmäls till domstol

Nästa

Utvecklingsroman som ångar av sex och lust