Ungefär 74 000 Göteborgshushåll som bor hos stadens fyra allmännyttiga bolag får höjda hyror  med 1,7 procent i år. Överenskommelsen är tvåårig och innebär en ytterligare höjning på i snitt 1,2 procent nästa år.

Det är första gången på fyra år som bolagen inom Framtiden-koncernen och Hyresgästföreningen lyckats komma överens lokalt. Tre år i följd har har det i stället varit HMK, Hyresmarknadskommitten, som är ett partssammansatt tvistlösningsorgan som avgjort hyresnivån för allmännyttans hyresgäster i Göteborg.
Så var det nära att det blev även i år men i elfte timmen lyckades parterna i stället komma överens lokalt. Något båda parter säger sig vara nöjda med.

”Lägre nivå hade varit pandemi-klädsamt”
– Vi tycker det är bra att vi har kunnat komma överens mellan parterna i stället för att HMK fattat beslut som skett de senaste tre åren, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.
Däremot är Carl-Johan Bergström inte lika nöjd med resultatet.
– Vi hade velat se en mycket lägre nivå med tanke på pandemin och att vi vet att många hyresgäster har påverkats ekonomiskt. Det hade varit klädsamt om allmännyttan tagit ett större ansvar för det.
– Vi ser ändå att detta var den bästa överenskommelsen för hyresgästerna med tanke på att det fanns en risk för högre höjningar om vi inte träffat en lokal överenskommelse, säger Carl-Johan Bergström.

Lika stor höjning för alla hyresgäster
Uppgörelsen berör närmare var fjärde göteborgare och innebär att hyran i år höjs med 1,7 procent. Höjningen blir lika hög för alla lägenheter hos alla fyra bolagen och gäller från 1 maj i år.
Men eftersom hyresavierna för maj redan hunnit skickas ut kommer maj månads höjning i stället i efterskott på juni månads hyresavi.
Nästa år träder höjningen i kraft 1 mars och innebär att hyran ökar med i genomsnitt 1,2 procent. Det kan dock både bli lägre och högre i enskilda lägenheter beroende på vilken kvalitet och service som erbjuds i respektive område.

”Eftersträvad stabilitet för bägge parter”
Eva Paulson är hyresmarknadsansvarig hos Framtiden-koncernen och hon är extra nöjd med att uppgörelsen är tvåårig.
– Att vi nu har en tvåårig överenskommelse bidrar till den stabilitet och förutsägbarhet, både för hyresgästerna och oss, som vi har eftersträvat, säger hon.
Även Carl-Johan Bergström ser fördelar.
– Vi tycker det är bra med en överenskommelse som ger en klart lägre nivå sett över två år jämfört med tidigare år. Det är också positivt att hyresgästerna slipper en hyreshöjning för årets fyra första månader.
De fyra bolag som överenskommelsen gäller är Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

Föregående

Nylonlinor ska hålla ockupanterna borta

Nästa

Nu fyller Spanaren sju år