Äntligen hade Kålltorpsskolan i Göteborg en rektor som enligt lärarna var skicklig på jobbet. Ändå fick han inte behålla sin tjänst.
Mycket skumt, anser en lärare som anmält fallet till stadens visselblåsarfunktion. Anmälaren misstänker jäv, något personligt från utbildningschefen.

Olof Stigert har varit rektor i 20 år. Den senaste tiden har han verkat på Kålltorpsskolan.
I och med att man centraliserat grundskolan skulle alla rektorer söka om sina tjänster om de ville stanna.
Olof Stigert var den ende som sökte till Kålltorpsskolan i första hand. Men tjänsten gick till en rektor som sökt den först i tredje hand.

Förvånad och besviken
– Jag är förvånad och besviken, säger Olof Stigert till Spanaren. Jag har bett om en tydlig förklaring men inte fått någon. Märkligt eftersom det är en offentlig arbetsgivare.
Den anonyme tipsaren skriver till visselblåsarfunktionen:
– Grundskoleförvaltningen har angett som krav för en rektor, verksamhetens behov, sökandes val, kompetens (ledarskap, ekonomi, erfarenhet) och kontinuitet. Olof Stigert uppfyller samtliga krav. Vår skola har haft 10 rektorer de senaste tre åren och Olof Stigert har lyft skolan på samtliga ovan nämnda områden det senaste året. Vi i personalen har inte fått någon vettig eller konkret förklaring till att Olof Stigert ej har fått tjänsten.

Begär utredning och ifrågasätter chefen
Tipsaren anser att grundskoleförvaltningen inte följt Göteborgs stads rekryteringsordning och begär en utredning om rätt person fått rektorstjänsten på Kålltorpsskolan. Anmälaren ifrågasätter också om utbildningschefen är kompetent.
Olof Stigert fortsätter på sin tjänst till halvårsskiftet då han placeras om till biträdande rektor på en annan skola.
Han vill inte spekulera om jäv från utbildningschefen.
– Jag misstänker inget sådant, säger Olof Stigert till Spanaren.

Detta är inte första gången det blåst kring Olof Stigert. 2012 fick han gå som rektor vid Svenska balettskolan i Göteborg. Orsaken var kritik från Skolinspektionen och anklagelser om hård ton. 2019 tvingades Stigert bort från rektorstjänsten på Gamlestadsskolan. Då hade han anställt tre nära släktingar på sin skola. Han fick ett nytt rektorsjobb och slapp arbetsrättsliga följder.

 

Föregående

Dramatiska förändringar vid marknadshyror

Nästa

Tusentals hoppas kommunen räddar omtyckt kulturarv