Hyres hus utan markndshyror
Redan byggda hus omfattas inte av förslaget, men Hyresgästföreningen är orolig.
Bild: Patrik Paulsson

Hyreshöjning med i snitt 51 procent. Det skulle bli effekten om marknadshyror införs i Göteborg. Det hävdas i en studie från undersökningsföretaget Ramböll.

 
Det är Hyresgästföreningen som gett Ramböll i uppdrag att beräkna vad marknadsmässiga hyresnivåer skulle innebära. Studien, som bland annat baseras på bostadsrättsstatistik från Svensk Mäklarstatistik, omfattar nio svenska städer varav Göteborg är en.
Resultatet visar på dramtiska förändringar. En tvårumslägenhet på 57 kvadratmeter i Göteborg som i dag i genomsnitt har en hyra på 5 700 kronor/månad skulle i ett marknadshyressystem i stället kosta 8 700 kronor.
Stora skillnader mellan stadsdelar
Men skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Allra mest skulle hyrorna stiga i Majorna-Linné där höjningen beräknas bli så hög som 67 procent. Det innebär att tvåan istället för dagens 6 090 kronor skulle landa på 10 160 kronor.
Även i stadsdelar som Angered, som i dag har Göteborgs lägsta hyresnivåer, skulle hyrorna stiga rejält. Här handlar det om en höjning på i snitt 33 procent.
– Den här rapporten visar tydligt att marknadshyra skulle påverka hyresgästernas ekonomi på ett kännbart sätt. Men risken är också att ett sådant system skulle urholka hyresgästers rättigheter och möjlighet att påverka sitt boende, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad regionordförande för Hyresgästföreningen i västra Sverige.
Statlig utredning om fri hyressättning
Ett skäl till att rapporten kommer just nu är den statliga utredning som pågår om att införa fri hyressättning i nyproduktion. Utredningen är ett led i januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna och resultatet ska redovisas den 31 maj i år.
Ett argument för den fria hyressättningen är att det skulle öka byggandet av nya hyreslägenheter. Men det avfärdar Ronny Bengtsson.
– Det finns inget som visar att marknadshyror skulle leda till att fler lägenheter byggs. Däremot finns det en stor risk att marknadshyror skulle leda till ett mer segregerat Göteborg när plånbokens storlek avgör var man kan bo, säger han.
Rätt till god bostad grundläggande
– Rätten till en god bostad är grundläggande. Vi vill inte se en utveckling där människor tvingas flytta eller när pengarna enbart räcker till hyran och inget annat. Därför kommer Hyresgästföreningen att kämpa mot marknadshyra.
Rambölls studie har mötts av både ros och ris. Till de argaste kritikerna hör bland andra privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna som bland annat anser att rapporten är verklighetsfrämmande.
Christina Heikel är näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna i Göteborg och har i flera debattinlägg och insändare i Göteborgs-Posten anklagat Hyresgästföreningen för att vilseleda hyresgästerna genom att prata om chockhöjda hyror. Detta därför att fri hyressättning bara gäller nyproduktionen och därför inte kommer att påverka befintliga hyror.
Att förslaget just nu enbart gäller nybyggda lägenheter är Hyresgästföreningen förvisso medveten om.
Risk för smittspridning i äldre hus
Men organisationen ser en klar risk för smittspridning och menar att förslaget öppnar dörren för marknadshyror även i det äldre beståndet.
Christina Heikel menar också att ett införande av fri hyressättning i nyproduktion leder till ”mer konsumentmakt på bekostnad av inflytandet för partsorganisationer som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen”. Hon hävdar också att det inte finns något som tyder på att hyrorna i nyproduktion kommer att bli högre än de som är möjliga att ta ut  redan i dag.
Fakta från studien
I Rambölls studie ingår nio svenska städer och där skulle marknadshyror få följande effekter:
Stockholm + 52 procent, Göteborg + 51 procent, Malmö + 13 procent, Uppsala + 34 procent, Linköping + 31 procent, Luleå + 43 procent, Halmstad + 19 procent, Eskilstuna +29 procent, Uddevalla + 26 procent.
Föregående

Karolinskas direktör: "Dags att ta ner sjukvårdens väggar"

Nästa

Varför fick den omtyckte rektorn sparken?