Porträtt av Ingegerd Alvbring
Ingegerd Alvbring har engagerat sig i Stora Torps överlevnad och har lämnat in Göteborgsförslaget som hittills samlat in över 500 underskrifter.

Facebookgruppen uppgår till 1 300 personer.
Bortemot 3 500 besökare har skrivit på en protestlista.
I skrivande stund har 505 personer undertecknat ett s k Göteborgsförslag.

Alla motsätter sig att kommunen gör allvar av sina planer på att sälja Stora Torps häststall och mysiga hönsgård, omtyckt av såväl förskolebarn som äggköpare.
– Det måste finnas möjligheter att behålla och bevara detta oskattbara kulturminne med anor tillbaka till 1600-talet, säger Ingegerd Alvbring till Spanaren.
Lika gammalt som Göteborg således.
Det är Ingegerd Alvbring som boendes i närheten har engagerat sig i Stora Torps öde och av det skälet har lämnat in Göteborgsförslaget, som hittills samlat 505 underskrifter. Det räcker med 200 ”likes” för att förslaget skall behandlas som ett kommunalt ärende inom tre månader.

Det charmiga hönshuset härbärgerar 25 värphöns och 3 tuppar.

Lättillgängligt kulturminne mitt i stan
Göteborgsförslaget är som många av Spanarens läsare redan känner till en kommunal förslagslåda i vilken medborgarna kan lämna förslag på förbättringar eller investeringar i den kommunala verksamheten de anser vara nödvändiga.
– Här har vi ett fantastiskt kulturminne praktiskt taget mitt i stan. Det kan knappast handla om några stora pengar att bevara anläggningen i stället för att sälja, fortsätter Ingegerd Alvbring.
Hon berättar också att det natursköna, lantliga området sedan länge är populärt att promenera i eftersom det är så lättillgängligt. Vid gott väder besöks platsen av tusentals människor i veckan.

Ny detaljplan klar – då säljs Stora Torp
Stora Torp har legat i den kommunala stöpsleven ända sedan 2016. Det var då som fastighetsnämnden i ett tjänsteutlåtande deklarerade att byggnaderna skall säljas så snart en ny detaljplan för området utarbetats och antagits.
Planen är ännu inte klar men hyresgästerna i stallet som härbärgerar 16 hästar och Anita Sandblad som driver hönsgården på hobbybasis är uppsagda till årsskiftet.
Finns planen inte framme då heller har hyresgästerna möjlighet att teckna ettårsavtal, som är enklare att säga upp. Siktet är inställt på försäljning 2022 – om inget annat händer, som kullkastar planerna.

Iskällare i skogen
Den här iskällaren hörde tidigare till slottet Stora Torp.

Räddat från rivning 2015
Stallbyggnaderna hotades redan för flera år sedan av rivning, men 2015 kom kommunen på bättre tankar och genomförde en renovering.
– Området är en unik miljö endast tio minuter från centrum, påpekar Ingegerd Alvbring. Här finns, utöver stallet och hönsgården, även ett historiskt intressant stenmagasin från 1600-talet, liksom en unik iskällare som en gång hörde till slottet Stora Torp, säger Ingegerd Alvbring..

Diskussion och frågor – men inga beslut
Platsens framtida öde, eventuellt i orört skick, diskuterades vid sammanträdet i fastighetsnämnden så sent som 19 april. Det var i form av en informativ dragning följd av frågor men inga beslut fattades.

Några förskolebarn bekantar sig med hönornas frigång i hönsgården.

En av Demokraternas ledamöter i nämnden, Bengt-Åke Harrysson, sammanfattade mötets diskussion så här, något förkortat
”Planarbetet bedrivs för att skydda byggnaderna och värna fortsatt verksamhet. Justeringarna i kontrakten har gjorts dels p g a detaljplanearbetet och ev. försäljning, dels p g a att besittningsskydd har löpt ut. Formellt juridiskt måste man därför säga upp de gamla avtalen, för att teckna nya.

”Hyresgästerna ska vara kvar”
Ansvarig tjänsteman och fastighetsdirektören menar att ridklubben och hönsägaren har blivit väl informerade och det har varit ”glasklart” i kommunikationen att målet är att hyresgästerna ska vara kvar.
Den politiska inriktningen har varit – och är fortsatt – att nuvarande verksamhet ska fortsätta och vid en försäljning ska byggnaderna i första hand säljas till ridklubben.”

Föregående

Varför fick den omtyckte rektorn sparken?

Nästa

Nylonlinor ska hålla ockupanterna borta