Miljöorganisationen Greenpeace har dragit igång en fototävling med titeln Sveriges fulaste kalhygge. Detta för att protestera mot Sveriges ohållbara skogsbruk.
Hittills har de fått in närmare 80 bild-bidrag, nu har en jury valt ut fem finalister att rösta vidare på. Ett av kalhyggena ligger i Göteborg – i ett Natura 2000-område!

Det är Åsa Granath som tagit en bild på ett kalhygge på Vättlefjäll, nordost om Angered. Det är ett friluftsområde där många tar en löprunda eller skidtur om det finns snö. Området innehåller ett naturskyddsområde, eftersom naturen är skyddsvärd, där finns sällsynta växter som cypresslummer, klockgentiana och atlantvitmossa.

Hela miljön måste bevaras
Fågellivet innehåller trädlärka, nattskärra, orre, spillkråka och tjäder, enligt Länsstyrelsens inventering. Öppna mossar, en hel del berg och dalar och många sjöar. Har man väldig tur kan man få se fjärilen alkonblåvingen, som väldigt gärna finns nära klockgentianan. Man måste bevara hela miljön, annars försvinner någon växt eller djur och då är allt försent.

Märkligt med kalhygge i Vättlefjäll
Eftersom Vättlefjäll är populärt som fritidsområde tycker Åsa Granath att det är konstigt att man tillåtit ett kalhygge här. Hon säger till Greenpeace att hon ofta är i området och att hon uppskattar att det är lätt att ta sig dit, eftersom det ligger nära Göteborg.
– Just därför blev jag förvånad när jag såg kalhygget eftersom det är ett skyddat område som är viktigt för friluftslivet, säger Åsa Granath.

Noggranna regler för besök
Och även besöksreglerna är noggranna, det går inte att göra upp eld i var som helst i ett naturreservat, ha hunden okopplad, rida eller cykla på stigarna och på vissa ställen är det besöksförbud när till exempel storlommen häckar. Och EU har ovanpå att Vättlefjäll är ett naturskyddsområde även utsett området till Natura 2000-område, vilket innebär att där ska både naturen och djuren skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Natura 2000-områden finns i hela EU men skyddar inte naturen lika noga som ett svenskt naturreservat.
Man kan låta markägaren bruka marken, till exempel sköta skogen genom avverkning.

6 000 hektar skyddad skog har avverkats
I en genomgång, som DN berättar om, visar det sig att nära 6 000 hektar skyddad skog ändå avverkats i Sverige.
Det beror på att reglerna många gånger inte hindrar kalhuggning. Och det är både privata såväl som statliga skogsägare som hugger ner skogen. Det är Länsstyrelserna som arbetar med reglerna, och här finns det mycket att göra som inte alltid hinns med.

Sverige sticker ut bland kalhyggen
EU vill till exempel att Sverige utvidgar skyddade områden, annars fungerar de inte. Och Sverige sticker ut i skogspolitiken genom att ofta bruka skogen med hjälp av kalhuggning.
– Jag känner mig förtvivlad över alla kalhyggen, det är väldigt mycket höga naturvärden och viktiga friluftsområden som tas ned över hela Sverige, säger Åsa Granath.
Omröstningen om Sverige fulaste kalhygge håller på till den 30 juni, och vinnande bilden på fulaste hygget presenteras den 3 juli, allt på Greenpeaces hemsida.

Föregående

Tre nationer ska säkra framkomligheten i Östersjön med stöd från EU

Nästa

Ljummen festivalöl i plastglas ett minne blott - nu måste den serveras på andra sätt