Redan titeln säger vad författaren vill säga – att hela Västlänken är urspårad. Boken är liten, bara 168 sidor, men Mats Lövgren hotar redan i förordet med att det kommer att komma en fet bok när Västlänken ska invigas 2027, som ska heta ”Vad var det vi sa?”
Så säker på sin sak är han att den tunnel under Göteborg som politikerna har bestämt är en katastrofal felsatsning. 

I den ganska enkla och lättlästa boken delar han in beslutsprocessen för att bygga Västlänken i tre delar.
Först kommer politikernas slutsatser om varför man ska bygga en tågtunnel under Göteborg, sedan tjänstemännen och experternas förslag och utredningar och till sist varför ingen lyckades övertyga folket om finesserna med en Västlänk.

Lögner, fel utredningar och beslut
I del ett är Mats Lövgren förvånad över att ingen reagerat på det som beslutades i Göteborg. Mats Lövgren går igenom processerna i kommun och region, han visar på en misslyckad process i kommunstyrelsen och som sedan leder till att en kommunstyrelseordförande ljuger, till att de redan från början utreder fel saker och som därför leder till att alla beslutar fel saker.
Bland politikerna blir allt en pinsamt salig röra, enligt Mats Lövgren.

Avklädd okunskap
Pinsamt blir det ju också när Mats Lövgren klär av kommunens handläggare och politiker deras okunskap om vad det hela handlar om:
Ska man få kortare restid?
– Absolut, hävdas det, fast Trafikverket själva erkänner att resan till Göteborg kommer att ta längre tid. Och hur smart var det att fatta beslut om en kringtunnel runt Haga? Ingen politiker vill ge ett bra svar i boken.
Del två, tjänstemännens agerande på Trafikverket, är dyster läsning: Man får ett uppdrag, och det ska genomföras, oavsett kostnad eller samhällsnytta. Rätt uppdrag, eller fel uppdrag: Bara gör det.

Visioner utan fakta
I del tre i boken granskas hur informationen till medborgarna hanterats, där kommer det mest pinsamma fram:
Hur man i den kommunala kommunikationen, som det heter, hela tiden talar om visioner utan medföljande fakta, enligt författaren. Allt eftersom tiden går handlar det mer om ett gränslöst resande, en regionförstoring och ett framtidsscenario om att vi bygger för våra barnbarn, än om fakta om Västlänken, i informationen från de styrande.

Pulvriserad tågtunnel
Hur det går ihop med att alla resor blir längre i tid, att det inte blir fler tåg och att en massa pengar satsas på ett projekt som kallas ”Vi bygger för framtiden” förklaras inte från politikerna, enligt Mats Lövgren.
Allt liknar vanliga standardfloskler och visioner som inte betyder nånting för någon. Har hört och läst förut. Förstår ingenting nu heller.
Så själva framställningen om varför vi ska ha en tågtunnel pulvriseras rätt snabbt i boken. Mats Lövgren menar att alla som läser kommer att förstå att om folket hade fått välja själva, hade detta inte hänt.

Vilka svar ges om sex år?
Vad man hade önskat i texten är att någon med redaktörsögon läst igenom boken och rättat ett rätt stort antal språkfel och problem med meningsbyggnaden. Fel ord på fel plats. Sånt stör läsningen, och hade varit lätt avhjälpt om någon litterärt bevandrad hade rättat. Saken mår bättre av att bli rätt framförd.
Slutsatsen i boken är att man kan undra varför detta ens hände, med den sakargumentation som Mats Lövgren för fram.
Var alla politiker och tjänstemän förda bakom ljuset, korrumperade av sin egen makt?
Svaret kommer inte nu. Men jag hoppas att den där tjocka boken som han lovar att skriva när Västlänken ska invigas 2027 verkligen dyker upp, där alla tusentals argument ska prövas mot verkligheten. Boken som ska heta ”Vad var det vi sa?”

Om författaren
Mats Lövgren är grundare av nätverket Stoppa Västlänken Nu och har skrivit många debattartiklar i ämnet. Till vardags arbetar han som kommunikationsrådgivare till företag och myndigheter. Han har också hamnat på listan som Göteborgs-Posten gör över de mest inflytelserika personerna i Västsverige.

Föregående

Pandemin lyfter båtbranschen till rekordnivåer

Nästa

Karolinskas direktör: "Dags att ta ner sjukvårdens väggar"