Hos Postnord kan man inte spåra vart brev som inte når fram till adressaten, tar vägen. Felet måste ligga hos den som skrivit adressen och postat brevet, anser Postnord i samtal med Spanaren, och hänvisar till den som postat brevet.

Tidningen Journalisten, som utges av Svenska Journalistförbundet i Stockholm, försvinner i åtminstone ett fall i något sorts svart hål någonstans på vägen till en brevlåda på Tjörn. Tidningen når aldrig fram.
Så här ser detta enskilda fall ut:
Tidningen Journalisten, som finns både på papper och digitalt, ska i sin pappersutgåva skickas till adressaten på Tjörn. Men sedan i höstas har  tidningen upphört att komma. Ändå har frågan ett antal gånger tagits upp med tidningens redaktion. Och den har i sin tur kontaktat företaget, som för Journalistens räkning sköter distributionen av papperstidningen till prenumeranterna.

Rätt adress – men ingen utdelning
Företaget som anlitas, Flowy i Stockholm, uppger att det i sina rullor har korrekt adress och har varje gång frågan kommit på deras bord, ånyo lagt tidningen i ett kuvert och adresserat det till brevlådan på Tjörn.
Ändå kommer inte tidningen fram.
Lena Ten Napel, affärsområdeschef på Flowy, ger vid samtal med Spanaren rådet att kontakta Postnord, som ju ansvarar för utdelningen av post. Postnord måste kunna hitta felet, är Flowys bedömning.

Spårlöst hos Postnord
Men Postnord för sin del slår ifrån sig:
– Vi kan inte spåra enskilda försändelser, uppger man på Postnords kundtjänst.
Postnord hänvisar till avsändaren och förmodar, att där måste felet ligga.
– Avsändaren har antagligen inte rätt adress, är Postnords utgångspunkt.
Är det då inte möjligt för Postnord att spåra försändelser som inte kommer fram? Det verkar ju som om det finns ett mörkertal för post som förkommit.

Kan hittas – men inte av Postnord
På Postnords kundservice svarar man efter viss diskussion med Spanaren, att det nog kan gå att hitta förkomna brev. Postnord kan dock för sin del inte göra något åt saken, men:
– Jo, om avsändaren lägger på en spårningstjänst på brevet kan det gå att få reda på vart försändelsen tagit vägen, upplyser Postnord till slut.
Frågan går vidare till Flowys kundtjänst:
– Vi får titta vidare på detta och se om det går att anbringa någon sorts spårningstjänst på breven, säger man på företagets kundtjänst till Spanaren.

Föregående

Störst förtroende för lokala pressen

Nästa

Hattig hälsning till påsken och våren