Tre av tio svenskar har svårt att klara sina utgifter under pandemiåret. Det visar en ny undersökning från Kronofogden.

Undersökningen bygger på en enkät som myndigheten genomfört i samarbete med Högskolan i Halmstad och Lunds Universitet. Enkäten genomfördes i två steg, det första i maj förra året och det andra i januari i år. Vid första tillfället svarade 1 518 vuxna svenskar, vid det andra 2 057 personer.
– Genom att jämföra resultaten från dessa två tillfällen kan vi säga något om hur människors privatekonomi utvecklats under pandemin. Tyvärr är slutsatsen att allt fler har svårt att få pengarna att räcka till, säger Måns Svensson,  professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad och projektledare för undersökningen.

Svårast för ensamstående föräldrar
I januari uppgav 29 procent av de svarande att de en eller flera gånger under det senaste året inte kunnat betala alla räkningar, amorteringar och räntor på förfallodagen. Det är en rejäl ökning sedan i maj månad då andelen var 9 procent.
Svårast är det för ensamstående föräldrar. I maj var det 17 procent som hade svårt att klara sina utgifter. I januari hade den andelen ökat till 42 procent.
Det är också färre som har en ekonomisk buffert att ta av om det kniper. I januari var det 69 procent vilket kan jämföras med maj-enkäten då antalet som sade sig ha en buffert var nästan 84 procent.

Ekonomiskt utsatta hyresgäster
Även Hyresgästföreningen har under året, med hjälp av Enkätfabriken, undersökt hur hyresgästers ekonomi påverkats av pandemin. Totalt har över 2 800 hyresgäster i landet besvarat enkäten.
I Västsverige liksom i övriga landet svarar 6 av 10 hyresgäster att de är oroliga för att klara sin privatekonomi på grund av coronapandemin och 4 av 10 har fått minskade inkomster i pandemins spår.
– Det är oroväckande att så många hyresgäster känner en oro för sin ekonomi. Det måste tas på allvar, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad ordförande för Hyresgästföreningen i västra Sverige.
– Det krävs både politiska åtgärder och att hyresvärdarna visar förståelse för sina hyresgäster som är i en utsatt ekonomisk situation.

Mildrande förslag och åtgärder
Så många som 40 procent i undersökningen är oroliga för att inte kunna betala sin hyra.
– I ljuset av det är  det konstigt att regeringen tagit bort det höjda bostadsbidraget till barnfamiljer. Däremot är det bra att man höjt arbetslöshetsersättningen men det räcker inte med bara den åtgärden, säger Ronny Bengtsson.
För att mildra effekten av pandemin har Hyresgästföreningen lanserat en rad förslag. Organisationen vill bland annat se höjda tillfälliga bostadsbidrag till både barnfamiljer och ensamstående och vill även att det inrättas en särskild hyresfond under den tid pandemin pågår. Med hjälp av den skulle ett drabbat hushåll kunna komma på fötter igen.

Risk för ny utslagen grupp
– Dessa åtgärder kan vara det som blir bryggan över för dem som har en tillfällig ekonomisk svacka så att man klarar av att behålla sitt boende, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande. Jag vill också vädja till landets hyresvärdar att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjuda hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner.
Till Västsverige räknas i denna undersökning region Halland och Västra Götalandsregionen.

Föregående

Förskolan rivs - ger plats för studentbostäder

Nästa

Ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten