NÄTTIDNINGEN Bulletin sitter fast i rövarhänder. Den ägs av bevisligen olämpliga individer, helt utan kunskaper om vad som gäller i tidningsvärlden.

Bulletin grundades i Stockholm för mindre än tre månader sedan. Den ska ha stark politisk profil. Högertrafik gäller.

Mest uppmärksamhet har tidningen fått för interna bråk.

Nyligen hölls ett digitalt synnerligen högljutt personalmöte där en av de tre huvudägarna, Timo Sanandaji, deltog.

Det finns inspelningar från mötet. Tidningen Journalisten har fått del av dem.

Jag citeraren en bit ur Journalistens referat. Mycket nöje.

”Tino Sanandaji påstår under mötet upprepade gånger att det som står i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om det ansvariga utgivarskapet egentligen är Bonniers interna husregler, som man inte behöver bry sig om när man är en liten tidning. Han hänvisar till en utredning om ägarskap i medier från 1990-talet. Han vill inte acceptera att ansvarig utgivare bestämmer över tidningens innehåll. När han får frågan vem som bestämmer vad som ska publiceras i Bulletin svarar han: ”Det är en organisationsfråga.””

SÅ DÄR går det när folk med ljusårs avstånd till tidningsbranschen ger sig in i den.

Personligen har jag inga relationer till Bulletin. Men det borde inte heller de nuvarande huvudägarna ha.

Föregående

Boken om Mannheimer - samtidshistoria med nyheter

Nästa

Förskolan rivs - ger plats för studentbostäder