Fyra västsvenska bidrag är nominerade till årets upplaga av fulpriset Kasper Kalkon. Det enda bidraget från Göteborg är samtidigt nominerat till det betydligt mer prestigefulla finpriset Kasper Sahlin.

Bägge priserna handlar om arkitektur men från helt olika utgångspunkter. Kasper Sahlin-priset går ut på att belöna ett byggnadsverk eller grupp av byggnader med hög arkitektonisk kvalitet. Det instiftades av Sveriges Arkitekter redan 1962 och bygger på en vilande donation från en av Stockholms tidigare stadsarkitekter Kasper Sahlin.
Kasper Kalkon-priset är däremot dess direkta motsats. Det delades ut första gången år 2016 på initiativ av den ideella organisationen Arkitekturupproret och går till årets fulaste nybygge. Syftet är att skapa debatt och ”vända den förfulande byggtrenden.”

”Öppen och tillåtande”
Den byggnad som det uppenbart råder helt diametrala åsikter om är Lindholmens tekniska gymnasium på Hisingen i Göteborg.
Gymnasiet är en av fyra nominerade till Kasper Sahlin-priset och delar av motiveringen lyder så här:
”Med ett uttryck som tydligt förmedlar byggnadens konstruktion skapas en öppen och tillåtande struktur. Det visar på ett modernt förhållningssätt till byggande och bejakar en riktning i omställningen till ett hållbart samhälle.”

”Suck, gäsp och znark”
Men i motiveringen till Kasper Kalkon-priset, där gymnasiet är en av 21 nominerade byggnader, är tongångarna annorlunda.
”De fyrkantiga arkitekterna på KUB säger själva att den nya byggnaden ska gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens och som yttre gestalt ska den vara en spännande pendang till Kuggen. Suck, gäsp och znark sammanfattar bättre detta nonsens.”

Tre västsvenska kalkoner till
Det finns förutom gymnasiet ytterligare tre nominerade västsvenska Kalkon-bidrag: Nya hotellet vid Halmstads resecentrum, torgbyggnaden på Drottningtorget i Trollhättan och nya badhuset i Kungsbacka.
Hotellet ska enligt motiveringen gå under öknamnet hotell Stasi eftersom arkitekturen för tankarna till Sovjetunionen och järnridån.
”På den medvetet vilseledande visionsbilden (det klassiska knepet med onaturligt upplyst fasad i skymning med mera) liknar den datorgenererade bilden mest något dystopiskt industriområde i en medelstor svensk stad på 1960-talet.”

Mer attraktiv stadskärna?
Tanken bakom torgbyggnaden i Trollhättan sägs vara att locka fler människor till centrum och göra stadens stadskärna mer attraktiv. Men förslagsställarna uppmanar oss att känna efter om det verkligen känns angeläget att åka dit nu på en gång.
Badhuset i Kungsbacka var nominerat redan i förra årets tävling men hamnade då på plats 17. ”Nu får eländet vara med och tävla igen. Brutalistiska betonglådor utan arkitektur brukar gå långt i alla tävlingar så det ska bli spännande att se hur det går för Kungsbacka denna gång.”
Bägge priserna delas ut den 25 mars i år.
Det är inte första gången det råder helt motsatta uppfattningar om nya byggnader. Förra året belönades bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg med både Kasper Sahlin och Kasper Kalkon-priset.

Föregående

Oskyldig men straffad efter kopparstölder på spårvägen

Nästa

Tågtunnelmysteriet - faktaspäckat om ett stort och dyrt feltänk