Västlänkens Hagastation under arbete
Tågtunnelmysteriet i Göteborg, är en bok som bränner av en rejäl bredsida mot spelet bakom Västlänkens tillkomst, där Hagastationen (bilden) har en nyckelroll.

Det är lätt att bli arg när man läser ”Tågtunnelmysteriet i Göteborg, en kritisk granskning av Västlänken”. Detta oavsett om man gillar Västlänken eller inte.
Om man tycker om Västlänken blir det svårt att bortse från budskapet om enorma pengasummor i ett projekt som nästan helt saknar fördelar. Om man å andra sidan tycker illa om Västlänken blir man rädd när man ser hur styrande människor har lyckats åstadkomma ett sådant klavertramp.

Det är en rejäl bredsida författarna bränner av i boken om Västlänken. Här har i stort sett alla aspekter av det politiska och ekonomiska spelet granskats och nagelfarits, en prestation som är så mycket mer beundransvärd som den i stort sett helt och hållit tillkommit på ideell grund.
Bland författarna finns många personer med bakgrund i trafikforskning, nationalekonomi, statskunskap, miljö, folkrörelsearbete, arkitektur och politik. Med mera. Här kollas beslutsprocessen under åren och alla utredningar om framtidens kollektivtrafik, både statistik och vad som mer är politikers och planerares önskedrömmar. Här finns framtidsmålen om fler resande med kollektivtrafiken, visioner om hur allt ska förverkligas.

Vilka mål har uppfyllts?
Läsaren får följa det politiska arbetet ända upp på riksnivå, politikers och tjänstemäns mer eller mindre väl underbyggda resonemang om en utbyggnad av framtidens bil- och kollektivtrafik. Och så resultatet: Västlänken.
En tågtunnel där författarna vill visa att i stort sett samtliga mål med tunneln inte uppfylls, till en hög kostnad för det skattebetalande folket som i stort sett inte får någon som helst nytta med tågtunneln. Och där ledande politiker visat en viss tondövhet mot de protester som varit under alla år.

För faktaspäckat
Vill man följa processen är det bara att läsa vidare, här finns argumenten från båda sidor, bevis och motbevis, hur mycket fakta som helst. Det myllrar av diagram, tabeller, citat och källhänvisningar. Koldioxidutsläpp i ton, antalet nersågade träd, antalet hemligstämplade papper, tabeller för restider och kartor. Och så vidare.
Och här ligger bokens egentliga problem: Alla tabeller, källhänvisningar, cirkeldiagram och förklaringar gör läsandet svårt, det är inte helt enkelt att strukturera och förstå. Självklart måste en sådan här framställning ha en mängd fakta, det handlar ju om opinionsbildning så fakta är viktigt.

Rensning och styrning hade underlättat
Men det går att få läsarens förtroende utan att faktaspäcka i texten, det går att lägga till fotnoter och tabeller i ett samlat block i slutet så att läsaren får lättare att följa med på resan. Det hade också varit bra med en hårdare styrning av vad varje kapitel innehåller, nu upprepas en mängd saker på flera ställen.
Kort och gott: Någon borde rensat, städat, gjort överskådligt och strukit, samt samlat fakta på ett mer övergripande sätt. Det hade gjort slutsatserna lättare att dra för läsaren.
För som författarna påpekar: De som har fått alla fakta klart för sej har insett att Västlänken helt enkelt är ett enda stort och dyrt feltänk.

Om boken:
Tågtunnelmysteriet i Göteborg, en kritisk granskning av Västlänken, 2020, 169 s.
Utgiven av Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv.
Flera författare, redaktionskommittén har bestått av Jan-Ove Nilsson, Claes Westberg, Nette Strunge, Gunnar Lindgren

Föregående

Kalkon eller kvalitet på Lindholmen?

Nästa

Samverkan utan samgående ska gynna Volvos kunder