Volvo Cars och systerbolaget Geely Auto fortsätter att utvecklas var för sig i stället för att slås samman till ett bolag.
I stället ska samarbetet inom koncernen fördjupas. Beslutet hos de kinesiska ägarna presenterades på onsdagen på en presskonferens i närvaro av tre representanter för Geelysfären och Håkan Samuelsson för Volvo Cars.

HåkanSamuelsson, Volvo Cars
– Bättre bilar till bättre kostnad, kommenterar Håkan Samuelsson beslutet om samverkan utan sammanslagning.

– Resultatet av detta upplägg blir att kunderna får bättre bilar till lägre kostnad, summerade Håkans Samuelsson.
– Den 11 februari förra året deklarerade vi, att vi ska söka den bästa lösningen för företagen, berättade Gui Shengyue, VD för Geely Automobile Holdings.
– Det innebär att vi nu ska arbeta för en ännu bättre samverkan för att nå bättre synergier. Det betyder att vi maximerar synergierna men avstår från att fusionera bolagen.
– Detta besked tar nu bort osäkerheten hos aktieägarna, förklarade Gui Shengyue.

Ny modell för styrning
En ny styrmodell för bolagen kommer att utvecklas.
Presentationen kom nu tio år efter det att Geely Auto Group förvärvade Volvo Cars från Ford.
Beskedet innebär en stärkt position för Volvo Cars och dess ledning under Håkan Samuelsson. Tankarna på en fusion mellan Volvo Cars och systerbolaget Geely Auto Group är borta, åtminstone i nuläget.
– Varje bolag agerar för sig under ledning av respektive styrelse, förklarade Gui Shengyue, Geely Holdings VD.
– Det innebär, att varje bolag för sig kan tänkas noteras på börsen. Det är en fråga för respektive styrelse.

Börsen får vänta
En börsnotering av Volvo Cars har länge varit föremål för ryktesspridning.
– Men det är inte aktuellt nu, deklarerade Håkan Samuelsson.
En sammanläggning av Geely Autos och Volvo Cars drivlineverksemheter  (Powertrain) till ett nytt bolag kommer att genomföras. Tidsplanen är att det ska ske senast i slutet av detta år. Då kommer också namnet på bolaget och dess säte, plats för huvudkontoret, att presenteras.
I Sverige påverkas bland annat motorfabriken i Skövde.

Utveckling på två ben
Företagen kommer fokusera på utvecklingen av nästa generation teknologier, utveckling av batterier, elmotorer och olika former av självkörande bilar och göra gemensamma inköp för att sänka kostnader. Produktutvecklingen kommer att ske längs två linjer, den ena för självkörande bilar för storstäder och för taxi och den andra inriktad på privatbilar med autopilot.
Utvecklingsarbetena sker för Volvo Cars, Geely, Lynk & Co och Polestar.
Varumärket Lynk kommer att marknadsföras via Volvo Cars globala distributions- och servicenätverk.
På frågan hur dessa båda varumärken ska skiljas åt svarade An Conghui, VD för Geely Auto Group, att Lynk är ett premiummärke medan Volvo är ett lyxbilsmärke.

Volvobilar i 100 länder
* Under 2020 såldes nära 662 000 Volvobilar i 100 länder. Företaget har 40 000 anställda, huvudkontor i Göteborg och produktion i Göteborg, Gent, South Carolina samt Chengdu och Daqing i Kina.
* Geely Auto Group, som vuxit till det största kinesiska märket, sålde 1,43 miljoner bilar förra året.
* Geely Holding Group, med Li Shufu som styrelseordförande, har huvudkontoret i Hangzhou i Kina, med 120 000 anställda och det sålde 2,1 miljoner bilar 2020.
* Dessa varumärken är, inklusive Geely Auto, LYNK & CO, Geometry, Volvo Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC), Farizon Auto, PROTON, and Lotus.
Källa: Volvo Cars

Föregående

Tågtunnelmysteriet - faktaspäckat om ett stort och dyrt feltänk

Nästa

Grumlig gräns för mediestöd